Afvalinzameling blijft hetzelfde in Den Helder

Den Helder

De huidige wijze van afval inzamelen in de gemeente Den Helder blijft. Een motie van Behoorlijk Bestuur, Beter voor Den Helder, Vrije Socialisten en Fractie Vermooten, waarin geëist werd dat de wijze van afvalinzameling met onmiddellijke ingang weer terug moest naar de oude situatie, kreeg onvoldoende steun tijdens de raadsvergadering.

Bovendien werd de passage waarin de terugkeer van de oude wijze van afvalinzameling werd benoemd, na samenspraak met het CDA in z’n geheel geschrapt. De tekst werd vervangen door een eis dat er goed onafhankelijk onderzoek wordt gedaan naar de beste wijze van inzameling. Wethouder Odd Wagner kon de raadsleden maandagavond echter al vertellen dat er momenteel onderzoek wordt gedaan door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Voor de meeste raadsleden is deze partij voldoende onafhankelijk.

Er werd tijdens de gemeenteraadsvergadering veel kritiek geuit op de huidige manier van inzamelen. Partijen noemen de communicatie met inwoners van de stad gebrekkig en vinden dat de wijze van gescheiden afvalinzameling beter gefaciliteerd had moeten worden. Tegelijkertijd vindt de meerderheid dat het zonde is om de ingeslagen weg nu weer te verlaten. ,,We moeten deze koers aanhouden’’, verwoordt Peter de Vrij van de PvdA. Hoewel sommige politici van mening zijn dat het mislukken van de gescheiden afvalinzameling aan de mentaliteit van burgers ligt, stellen anderen dat de Huisvuilcentrale in gebreke blijft. ,,Als dat constant gebeurt, dan kunnen we wel eens een betaling opschorten’’, vindt Peter Reenders (Stadspartij).

Wethouder Wagner zegt dat hij wel een oor heeft voor de klachten rondom gescheiden inzameling. Zo wil de gemeente Den Helder in gesprek gaan met bewoners over bewoners over de 250 meter die zij maximaal moeten lopen om hun restafval te kunnen weggooien in een ondergrondse container. ,,Maar we kunnen niet het onmogelijke mogelijk maken’’, waarschuwde hij.

Volgens de wethouder, die de motie ontraadde, begint het gescheiden inzamelen van het plastic en restafval z’n vruchten af te werpen: er wordt al drie keer zo veel afval gescheiden. En daarbij profiteren ook de andere afvalstromen van de methode: er zou twintig procent meer gft ingezameld en vijftien procent meer papier. Indiener Michiel Wouters stelde vraagtekens bij deze cijfers. ,,Ik heb andere onderzoeken gelezen.’’

Meer nieuws uit Den Helder e.o.

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.