Rode Kruis Ziekenhuis heeft iets meer vrijheid nodig

Bart Vuijk
Beverwijk

Het Rode Kruis Ziekenhuis verbouwt momenteel. Zichtbaar voor iedereen is dat de ramen in de gevel worden vervangen. Wat minder zichtbaar is de verhuizing van de complete afdeling psychiatrie van noodgebouwen elders in de wijk naar het hoofdgebouw. Een flinke ’operatie’, om in ziekenhuistermen te spreken.

Zulke verbouwingen zijn vaak nodig, want het ziekenhuis woekert met beperkte ruimte. Manager facilitaire dienst John van Vliet legt uit dat het ziekenhuis om deze reden het nieuwe bestemmingsplan van de gemeente voor het ziekenhuis heeft voorgelegd aan de Raad van State. Het ziekenhuis was daar niet aanwezig om de bezwaren toe te lichten, wat tot onduidelijkheden bij de rechters en de toehoorders heeft geleid.

,,We hadden onze bezwaren keurig en eenduidig op papier gezet, en zijn om die reden niet gegaan’’, legt Van Vliet uit. ,,Wij vinden het logisch dat een bestemmingsplan meebeweegt met de ontwikkelingen in de maatschappij. Maar wij hadden wel wat punten van bezwaar. Daarover zijn wij in gesprek gegaan met de gemeente. Eenderde van onze bezwaren werd direct gehonoreerd, eenderde lieten wij na toelichting van de gemeente vallen, maar bij de overige bezwaren zijn wij vasthoudender. Het gaat om simpele punten, die echter van groot belang zijn voor ons.’’

Het probleem is dat het ziekenhuis nu een relatief eenvoudige bouwvergunning kan aanvragen voor vrij kleine wijzigingen, maar hier straks een hele ’afwijkingsprocedure’ voor moet volgen om het bestemmingsplan te veranderen.

Er zijn vijf hoofdbezwaren. Eén: de nieuwbouw aan de Velserweg telt nu twee verdiepingen, maar er is altijd rekening gehouden met de bouw van een derde verdieping. Die optie is in het nieuwe bestemmingsplan geschrapt.

Van Vliet: ,,Bezwaar twee: bij de personeelsflat willen wij op de begane grond de mogelijkheid behouden om er iets aan te bouwen, een soort serre bijvoorbeeld.’’Punt drie gaat over een overkapping boven de speciale vuilniscontainers, waarvoor ook een uitgebreide en tijdrovende procedure nodig is, en vier over de ingang voor de vrachtwagens aan de achterkant. Die wil het ziekenhuis in de toekomst verbeteren, zodat er geen opstoppingen meer ontstaan in de Akerendamlaan. En vijf gaat over de twee kantoorvilla’s op Vondellaan 33 en 35, die de gemeente graag weer een woonbestemming ziet krijgen. Daar is nu een aantal zorggerelateerde functies ondergebracht. Dat wil het RKZ graag behouden, ook in het licht van het woekeren met de ruimte in het hoofdgebouw.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.