Openbaar onderwijs nog dakloos in Vroonermeer

Rob Bakker
Alkmaar

De nieuwe Vroonermeerschool van het openbaar onderwijsbestuur Ronduit, gaat in het nieuwe schooljaar van start met twee lokalen. Directie, leerkrachten en begeleider zijn inmiddels benoemd, de aanmelding van leerlingen verloopt gestaag. Het is alleen nog steeds de vraag waar de nieuwe school tijdelijk terecht kan.

Tot nu toe werd er van uit gegaan dat er wel ruimte kon worden gevonden in de multifunctionele accommodatie in de Vroonermeer, de MFA.

Daar maakte ook de andere school in de Vroonermeer - De Lispeltuut - al gebruik van. Er zou volgens het katholieke schoolbestuur van het SAKS in het MFA echter geen ruimte zijn voor de twee lokalen van de nieuwe openbare school.

PvdA-raadslid Leo van Etten maakt zich zorgen. Hij heeft schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders gestuurd. Volgens Van Etten moet de gemeente hoe dan ook een tijdelijke accommodatie bieden aan de nieuwe school van Ronduit. Kan het niet in de MFA, dan moeten er voor de school maar tijdelijke noodlokalen worden geplaatst.

Projectleider

De gemeente heeft inmiddels een externe projectleider aangesteld die de komst van de nieuwe openbare school in de Vroonermeer moet begeleiden.

Er was eerder dit jaar veel politiek geharrewar over de toekomst van het openbaar onderwijs in de Vroonermeer. Aanvankelijk wilde het college volstaan met de bouw van een brede school in een nieuw gebouw waarin één school - De Lispeltuut - onderdak zou krijgen, onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de SAKS. Hier liep een politieke meerderheid tegen te hoop. Er moest in de Vroonermeer keuzevrijheid blijven bestaan tussen openbaar en katholiek onderwijs.

Daarop werd de koers gewijzigd. Met ingang van het schooljaar 2019/2020 is er een gebouw waarin zowel de katholieke Lispeltuut als de openbare Vroonermeerschool zijn ondergebracht.

Tot die tijd blijft De Lispeltuut gebruik maken van de noodaccommodatie op de Driehoek en de daar tegenover gelegen MFA. Voor de Vroonermeerschool, die in het schooljaar 2017/2018 als dependance van De Vlieger van start gaat, moest ook een tijdelijk onderdak worden gevonden, was de opdracht van een raadsmeerderheid.

Meer nieuws uit Alkmaar

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.