College wist jaar geleden al van chaos

Fred Hoogendoorn
Alkmaar

Het college van Alkmaar is al begin 2015 gewezen op de chaos in de bedrijfsvoering van de gemeente. In een tussentijds controlerapport van de jaarrekening 2014 door de huisaccountant werd toen gesignaleerd dat de kwaliteit van diverse processen slecht was: ’Vele fouten, waaronder foutieve en onterechte boekingen’.

Die waarschuwing heeft niet geleid tot verbetering. Integendeel, want het deze week bekend geraakte nieuwe controlerapport is nóg negatiever. Daaruit kan worden geconcludeerd dat het college bijna een jaar lang niet heeft ingegrepen of op z’n minst niets heeft bereikt.

Frauderisico

Ook begin vorig jaar werden door de accountant (toen nog PWC uit Amsterdam) onder meer ’risico’s bij het betalingsverkeer’ geconstateerd. Dat blijkt uit de rapportage aan het college van b en w van 13 januari 2015, die in het bezit is van deze krant. ’We zien een verhoogd frauderisico ten aanzien van het betalingsverkeer’, zo merkte PWC op.

Een citaat uit het rapport: ’Wij hebben vastgesteld dat de gebruikers die de rechten hebben om betaalopdrachten te accorderen, dit ongelimiteerd (tot 24 miljoen euro) kunnen. Dit geldt zowel voor de medewerkers van de gemeente Alkmaar als die van de uitgevlochten onderdelen. Wij hebben begrepen dat beoordeeld zal worden of alle medewerkers deze ongelimiteerde rechten nodig hebben’.

57 personen

De nieuwe accountant Ernst & Young Accountants stelde een jaar later vast dat er tot de meting per 1 oktober 2015 niets was veranderd. Uit de tussentijdse controle van de volgende jaarrekening, die van 2015, bleek immers dat liefst 57 personen toegang hebben tot de bankrekening, van wie zestien met een volmacht tot 24 miljoen euro en dat negen gevolmachtigden niet (meer) in dienst zijn van de gemeente.

PWC constateerde in januari 2015 onder meer ook: ’Geen goede boekhoudkundige verwerking van transacties leidt tot aanzienlijke nog uit te voeren werkzaamheden’ en ’De gemeente Alkmaar is nog steeds bezig om grip te krijgen’.

Het college zei donderdag via de sinds mei vorig jaar verantwoordelijke wethouder Pieter Dijkman (VVD) dat sinds oktober 2015 een en ander is aangepakt en verbeterd.

Meer nieuws uit Alkmaar

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.