Meer groenten, minder bloemen

© HSPublicity

Kwekers richten zich steeds meer op groenten en minder op bloemen. Verder is in de glastuinbouw een flinke schaalvergroting opgetreden.

10.000 hectare in beslag. Dat is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gelijk aan de oppervlakte van de gemeente Utrecht.

De meest geteelde groenten in tuinbouwkassen zijn tomaten, de meest gekweekte bloemen potplanten. In 2010 kwam het totale oppervlakte waarop groenten werd gekweekt in kassen uit op bijna 5.000 hectare. Dat is 19 procent meer dan in 2000. De groei zit bijna volledig in de tomaten en paprika’s.

De oppervlakte bloemkwekerijgewassen is sinds 2000 met 19 procent gedaald tot 4.800 hectare in 2010. De afname van de bloementeelt is vooral toe te schrijven aan snijbloemen als rozen en chrysanten. De teelt van orchideeën is wel gestegen.

De schaalvergroting in de glastuinbouw is het grootst bij de glasgroenten. In 2010 hadden honderd glasgroententelers een derde van de totale oppervlakte glasgroenten in gebruik. De gemiddelde teeltoppervlakte op deze bedrijven was 17 hectare. Gemiddeld had in 2010 een bedrijf met glasgroenten 2,8 hectare tot zijn beschikking. In 2000 was dat nog 1,2 hectare. Ook in de bloementeelt werden bedrijven groter. Het areaal per bedrijf steeg van 0,9 hectare in 2000 tot 1,5 hectare in 2010.

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.