Castricum: Andere plek voor mast

Heiloo

De gemeente Castricum wil dat er een andere locatie in Heiloo komt voor de te bouwen C2000-zendmast, die nodig is voor de hulpdiensten. Dat schrijft het college van b en w aan het Meldkamer Diensten Centrum (MDC), dat de plaatsing van de mast regelt.

Nadat andere plaatsen veel protesten bij bewoners teweeg hadden gebracht, heeft de gemeenteraad van Heiloo het MDC uiteindelijk een locatie voorgesteld aan de zuidkant van het dorp, 160 meter van de grens met de gemeente Castricum. Dat is niet in goede aarde gevallen.

Ten eerste, zo stelt het Castricumse college, ligt de gekozen locatie buiten het zoekgebied dat het MDC had aangewezen. ,,Daardoor is een veel hogere mast nodig: 45 meter in plaats van 32 meter. Andere locaties binnen de zoekzone voldoen wel aan de gestelde eisen; daar kan met een lagere mast worden volstaan.’’

Ten tweede stelt Castricum dat geen rekening is gehouden met de bouwplannen van Castricum in de directe omgeving. ,,Er is gekeken tot aan de gemeentegrens.’’ In de buurt kunnen volgens het bestemmingsplan Zandzoom veertig luxe woningen worden gebouwd. ,,Wij zijn van mening dat een dergelijke mast in de directe nabijheid in ernstige mate afbreuk doet aan de gewenste woonsfeer en omgevingskwaliteit.’’

Bezwaar

Het derde bezwaar is volgens Castricum dat door het plaatsen van de mast er minder keuzemogelijkheden zijn voor de weg die de Kennemerstraatweg met de A9 moet gaan verbinden. Die komt dwars door het gebied waar de mast nu gepland is.

Tenslotte stelt het college van b en w van Castricum dat er vooraf geen overleg is geweest met de buurgemeente. ,,Wij hebben geen mogelijkheid gekregen een bijdrage te leveren aan het onderzoek ten tijde van het afwegen van mogelijke locaties’’, zo schrijft Castricum. ,,Wij achten dit een onzorgvuldige en eenzijdige voorbereiding van een besluit met aanzienlijke ruimtelijke impact.’’

Volgens wethouder Fred Dellemijn van Heiloo heeft het MDC onlangs een onderzoek gedaan naar de beoogde locatie en bleek die technisch mogelijk te zijn. Het MDC heeft echter de bevoegdheid zelf een locatie aan te wijzen. Voor de mast is geen vergunning nodig, dus bewaar maken is niet mogelijk.

Meer nieuws uit Alkmaar

Meest gelezen