Laks: invloedrijke club

Haarlem

Het Laks vertegenwoordigt een grote groep middelbare scholieren. Het heeft invloed: praat met grote organisaties in het onderwijsveld en heeft ingang bij de politiek. Iedereen kent het Laks vooral van de examenklachtenlijn.

Ruim 283 van de 650 leerlingenraden van middelbare scholengemeenschappen zijn aangesloten. Het Laks krijgt jaarlijks twee ton subsidie (de stichting Combo houdt toezicht). Hiervan worden vier krachten betaald. De helft gaat naar de Laks-monitor, het tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoek onder scholieren. Het Laks is onafhankelijk. Het heeft luid geprotesteerd tegen de 1040-urennorm, bereikt dat de Onderwijsinspectie erop toeziet dat zwakke leerlingen niet worden uitgesloten van de examens. En dat leerlingen met dyslexie de spellingscontrole mogen gebruiken. Nu richt de aandacht zich op maatwerk. De klachtenlijn leidt elk jaar tot vijf à tien correcties in de examinering.

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.