Veel weerstand tegen weg en bebouwing Engewormer onder bewoners Wormerland

Wandelen. Archieffoto

Wandelen. Archieffoto

Redacteur Zaanstreek
Wormerland

Wormerland moet groen blijven. Weg met de ideeën voor een weg door het veenweidegebied, huizen in de Engewormer en een bedrijventerrein bij Neck. En leve de aanleg van fiets- en wandelpaden door de groene gebieden en recreatie bij de boer.

Zo was ongeveer de stemming onder de honderden mensen die zaterdagochtend naar het gemeentehuis van Wormerland waren gekomen om hun mening te geven over drie scenario’s die moeten leiden tot een nieuwe structuurvisie, waarin wordt vastgelegd wat wel en niet mag op het gebied van ruimtelijke ordening tot 2022.

Mensen konden rode stickertjes plakken achter stellingen waar ze het niet mee eens waren en groene achter ideeën waar ze wel wat in zagen. Aan het eind van de ochtend stond er een zee van rode stickertjes achter het plan om een weg aan te leggen door het veenweidegebied tussen Bartelsluis en het WSV-complex. Hetzelfde gold voor de mogelijkheid huizen te bouwen in de polder Engewormer en de aanleg van een bedrijventerrein tussen de Neckerstraat en de Oude Provincaleweg.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.