Maritieme avond rond 90-jarige reddingboot Dorus Rijkers

Redacteur Den Helder
DEN HELDER

De stichting Instandhouding Motorreddingboot Dorus Rijkers heeft donderdagavond 11 april een maritieme avond in 't Schipperscafé op Willemsoord. Aanvang half acht.

Dit jaar is het precies 90 jaar geleden dat de Dorus Rijkers van stapel is gelopen en als alles meezit zal deze vermaarde reddingboot in juni tijdens Sail weer geheel in de oude staat varende aan het publiek kunnen worden gepresenteerd. Het initiatief voor het houden van deze avond komt van de maritieme folkgroep Scheepsfolk, die verder spontaan aanbood om belangeloos twee keer een optreden te verzorgen.

Stichting Instandhouding Motorreddingboot Dorus Rijkers (1923) heeft als missie de voormalige Helderse stationsreddingboot in de oude staat terug te brengen en voor Den Helder te behouden. Dankzij de inzet van een grote groep enthousiastevrijwilligers en de steun, in de vorm van geld of in natura, van diverseHelderse bedrijven is de restauratie ondertussen al heel ver gevorderd. Alleenmet het opknappen van de originele motor heeft het wat tegen gezeten. Om dezereden heeft de stichting nog een flinke financiële injectie nodig. Aandit laatste hopen de initiatiefnemers met het organiseren van een maritiemeavond een bijdrage te kunnen leveren door de toegangsprijs voor deze avond op 5euro per persoon te stellen. De opbrengst van deze avond komt geheel ten goedeaan het restauratieproject van de Dorus Rijkers.

De optredens van de Helderse maritieme folkgroep “Scheepsfolk” zullen worden afgewisseld met presentaties over de voortgang van de restauratie, de historie van demotorreddingboot en de beroemde redder Dorus Rijkers zelf. Tevens wordenrondleidingen gegeven aan boord van de Dorus Rijkers, die speciaal voor dezeavond voor ’t Schipperscafé zal worden afgemeerd.

Wie de avond wil bijwonen kan zich hiervoor aanmelden door een bedrag van 5 euro per persoon over te maken op het rekeningnummer 1518.84.919 tnv Stichting Instandhouding mrb Dorus Rijkers (1923) onder vermelding van ‘Maritieme Avond’. Consumpties gedurende deze avond zijn voor eigen rekening.

Voor meer informatie kan men terecht bij de voorzitter van de Stichting Harry Cornelje, bereikbaar op 0653270403 of de secretaris Sip Wiebenga 0653296350

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.