Werken aan kustverbetering

schagen

Dijkgraaf Luc. Kohsiek van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier vindt de Hondsbossche meters te laag en duinen tussen Petten en Den Helder te smal. HHNK is samen met de Provincie en geld van het Rijk een plan van aanpak aan het voorbereiden.

Kohsiek: ,,Er is geen direct gevaar. Maar het probleem is wel urgent. Dat heb ik in februari van dit jaar ook gezegd. De dijken en zeeweringen voldoen niet overal aan de in 1953 afgesproken normen. Die constatering neemt toe in gewicht, wanneer we beseffen, dat de economische waarde van het gebied sinds 1953 verveelvoudigd is.’’ Hij vervolgt: ,,Het hoogheemraadschap is echter wel verantwoordelijk voor de veiligheid tegen overstromingen in het gebied boven het Noordzeekanaal. Daarom maken het hoogheemraadschap en ik, als dijkgraaf in het bijzonder, ons zorgen over die veiligheid. Want naast het feit dat de zeewering op sommige plaatsen te laag en te smal is, moeten wij ook rekening houden met de klimaatverandering, waarvan we de eerste gevolgen ervaren.’’

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.