Alkmaarder moet afval beter scheiden

Hans Brandsma
Alkmaar

De inwoners van Alkmaar nemen het niet zo nauw met het scheiden van afval. Iets minder dan de helft (47 procent) neemt de moeite om de vuilnis een daadwerkelijk te scheiden. Dat moet veel beter, vindt wethouder Jan Nagengast en met hem de voltallige raad. Maar over de manier waarop en het tempo waarin verschilden de partijen donderdagavond tijdens de commissievergadering van mening.

Stadswerk 072 schetste in haar beleidsplan twee wenselijke scenario’s voor afvalinzameling in de nieuwe fusiegemeente. De realistische variant mikt op een inzameling van zestig procent gescheiden afval in 2020 en, het ambitieuze scenario gaat er van uit dat over ruim vier jaar driekwart van het afval is gescheiden. Vooral David Schulz (D66) was een warm pleitbezorger van die laatste variant. ,,Het lijkt me niet meer dan logisch als we daar voor kiezen en als dat op korte termijn een grotere investering vergt moeten we dat maar voor lief nemen.’’

Daarmee zouden inwoners min of meer verplicht worden het afval gescheiden aan te bieden en daarvoor krijgen ze dan ook minicontainers uitgereikt.

Nagengast noemde een scheiding van 75 procent nog slechts ’een stip aan de horizon’. ,,Ik zou het graag willen, maar dat percentage haalt Alkmaar in 2020 niet. We moeten nog zoveel mensen meekrijgen. Laten we dat stapsgewijs, wijk voor wijk, maar eens uitgaan van zestig procent.’’

Namens de PvdA reikte Leo van Etten een andere opzet aan. In Graft-De Rijp wordt ook na de fusie het afval berekend via de zogeheten ’diftar’, een systeem gebaseerd op de hoeveelheid afval die wordt aangeboden. Van Etten: ,,Daarmee scoort Graft-De Rijp beter dan Alkmaar en het brengt lagere kosten met zich mee. Als er een harmonisatie wordt doorgevoerd voor de gehele fusiegemeente zal het goed werkende systeem verdwijnen.’’

Een domme redenering, zo betoogde Willem Peters namens BAS. ,,Graft-De Rijp en Alkmaar kan je niet met elkaar vergelijken. Het is een kleinheid versus een grootheid. Graft-de Rijp kent geen hoogbouw Alkmaar wel.’’

Nagengast ontraadde de invoering van ’diftar’ voor de fusiegemeente ook. ,,Er kleven te veel nadelen aan. Het vergt extra investeringen, het coalitieakkoord sluit het uit en het geeft een subjectief beeld. Gezinnen met heel kleine kinderen worden onredelijk zwaar belast door bijvoorbeeld de hoeveelheid luiers. Ook blijkt dat inwoners vuilniszakken naar omliggende gemeenten brengen.’’

Meer nieuws uit Alkmaar

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.