Parkeergeld: alle opties open

Guusje Tromp
Beverwijk

,,Ik juich de discussie over het betaald parkeren toe. Ik heb het zelf op de agenda gezet. Alle opties liggen wat mij betreft open.’’ Dat zegt 'parkeerwethouder’ Jaqueline Dorenbos van Beverwijk in reactie op de enquête over betaald parkeren van Dagblad Kennemerland en nieuwsblad De Kennemer.

Onlangs stuurde zij een parkeernota naar de gemeenteraad waarin vier opties staan voor een nieuw parkeerbeleid. Afschaffen van het betaald parkeren wordt hierbij genoemd, iets dat door tachtig procent van de deelnemers aan de enquête wordt gesteund. Maar ook het eerste of tweede uur gratis, of de invoering van een blauwe zone. Alle mogelijkheden zijn voor Dorenbos bespreekbaar, waarbij wel geldt: ,,Parkeren is nooit echt gratis. Het geld dat we eraan uitgeven, moet wel ergens vandaan komen.’’

Deze krant heeft de antwoorden op de open vraag naar suggesties in de enquête naar de gemeenteraad en het college van b en w gestuurd. Dorenbos heeft hier geïnteresseerd naar gekeken. Sommige mensen stellen combinaties voor tussen bijvoorbeeld blauwe zones op de pleinen, en betaald parkeren in de straten. Het is haar opgevallen dat een aantal mensen vindt dat er een lager tarief moet worden gevraagd. ,,Maar wat is dan normaal? Dat zou ik nou graag willen weten. Ik merk ook dat veel mensen niet doorhebben dat je met zo’n nieuwe stadspas of met gsm-betalen veel makkelijker kunt parkeren, zonder risico op een boete. Als het betaald parkeren blijft, moeten we daar nog veel meer aandacht aan geven.’’

,,Ik sta overal voor open’’, belooft de wethouder. ,,Ik heb zelf gezegd: laten we het betaald parkeerbeleid nu eens breed bespreken. De discussie steekt nu hapsnap steeds de kop op. Naar aanleiding van de parkeerplaatsen die de Rabobank wil bijvoorbeeld, of ondernemers die een blauwe zone in de Kloosterstraat wensen. Nu is de tijd om te bepalen wat we willen met ons allen. Ik wil die parkeerdiscussie nu één keer heel goed voeren.’’

Op 8 oktober bespreekt de gemeenteraad in een raadscarrousel het parkeerbeleid. Het publiek is hierbij welkom en mag meepraten. Dorenbos hoopt op ideeën, maar zit wel een beetje in haar maag met de kostenkant. De gemeente is volgens berekeningen jaarlijks bijna twee miljoen euro kwijt aan het parkeren in de stad. Dorenbos: ,,Ik lees in de opmerkingen van mensen in de enquête dat sommigen bang zijn dat de ozb omhoog gaat als het betaald parkeren wordt afgeschaft. Tja, als er geen andere dekking wordt gevonden, kan die zomaar vijf procent hoger uitvallen’’, waarschuwt ze.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.