Verbazing over gebruik van riooloverstort in Wijk aan Zee

De wateroverslag op 28 juli op het Wijk aan Zeese strand.

Annemiek Jansen
Wijk aan Zee

De uitzonderlijke regenval van 28 juli verdween in Wijk aan Zee relatief snel in de grond. Toch bleek de riooloverstort op het strand ook nodig te zijn om het water af te voeren. Tot verbazing van de fracties van het CDA en Democraten Beverwijk.

Dat noopten de politieke partijen CDA en Democraten Beverwijk ertoe vragen te stellen aan het college over de riooloverstort. Ze vragen zich af wie er opdracht heeft gegeven voor het gebruik van de overstort en of de overstort nodig was om wateroverlast in Wijk aan Zee te voorkomen.

Ze stellen dat de schade naar aanleiding van de hevige regenval in Wijk aan Zee meeviel ten opzichte van andere wijken in Beverwijk. Er waren wel individuele gevallen van wateroverlast.

Onder water

In het algemeen was het, zo stellen CDA en Democraten Beverwijk, zo dat het hemelwater relatief snel in de grond verdween en het weiland kort onder water stond.

,,Gezien alle maatregelen die er de afgelopen tijd zijn genomen om overtollig hemelwater niet langer via het riool maar direct, via afkoppeling, in de bodem te laten lopen, gingen wij er vanuit dat alles naar behoren heeft gewerkt’’, schrijven de fractievoorzitters Paul Meiland (CDA) en Karel Fiseler (Democraten Beverwijk) aan het college van b en w.

,,Tot onze verbazing echter bleek de afkoppeling niet of onvoldoende te hebben gewerkt, waardoor de overstort op het strand toch weer nodig bleek te zijn.’’

Onvoldoende

Ze vragen zich daarom af of de genomen afkoppelingsmaatregelen eigenlijk onvoldoende zijn om bij uitzonderlijke regenval Wijk aan Zee voor wateroverlast te behoeden. En of de overstort op het weiland naar behoren gewerkt heeft. Ook vragen ze zich af of het niet verstandig is de overstort op het strand in tact te houden en te gebruiken indien de situatie daarom vraagt. Tegelijkertijd willen ze weten welke gevolgen dat heeft voor het behoud van de Blauwe Vlag. Sinds vorig jaar heeft Wijk aan Zee weer een Blauwe Vlag die symbool staat voor een veilig en schoon strand. Vanwege de riooloverstort wapperde die 23 jaar lang niet meer in de kustdorp.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.