Provincie heeft meer argumenten tegen ’Polenhotel’ in Middenmeer

Martijn Gijsbertsen
Middenmeer

De provincie Noord-Holland heeft, behalve dat het pand ’te grootschalig en niet passend’ is, meer argumenten tegen de bouw van een logiesaccommodatie voor hooguit 360 buitenlandse seizoensarbeiders op bedrijventerrein Agriport A7 in Middenmeer.

,,De provincie staat een fatsoenlijke opvang van arbeidsmigranten voor’’, stelt woordvoerster Imre de Roo namens gedeputeerde Joke Geldhof.

Integratie

,,Uit sociale - en veiligheidsoverwegingen heeft huisvesting binnen bestaand stedelijk gebied (dit kan overigens ook binnen de bebouwde kom van dorpen zijn, red.) of in kleinschalige vorm op een agrarisch bedrijf de voorkeur, omdat hier al de nodige voorzieningen zijn en integratie wordt bevorderd.’’

De Roo reageert desgevraagd op berichtgeving gisteren in het Noordhollands Dagblad, waarin is vermeld dat er een rechtszaak over het miljoenenproject van uitzendbureau en initiatiefnemer NL-Jobs op stapel staat tussen vergunningverlener Hollands Kroon en de provincie.

Bouwstart

De bouw van het ’Polenhotel’ op Agriport, waarvoor de gemeente groen licht heeft gegeven, is vorige week gestart.

,,Als er geen ruimte is in stedelijk gebied, kan huisvesting eventueel in landelijk gebied’’, aldus zegsvrouw De Roo. ,,Dergelijke gebouwen moeten dan wel voldoen aan geldende provinciale regels.’’

Het is volgens haar aan gemeenten om, binnen gemaakte regionale afspraken, woningbouw voor diverse doelgroepen te realiseren.

Afstemmen

,,Wanneer ergens grootschalige opvang komt, kan dit betekenen dat dit op andere locaties geen doorgang kan vinden. Onder meer om ’wildgroei’ te voorkomen. Gemeenten moeten dus onderling op basis van aantal benodigde woonplekken afstemmen waar logiesplaatsen komen.’’ Dat is in haar ogen niet gebeurd.

Daarbij moeten nut en noodzaak, aan de hand van de actuele regionale behoefte en (on)mogelijkheden binnen bestaand stedelijk gebied, bij de provincie worden aangetoond.

Tekort

Volgens Hollands Kroon bestaat in de Noordkop een enorm tekort aan adequate huisvesting voor tijdelijke werknemers.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.