Parkeersysteem in Enkhuizen op de schop

Cees Beemster
ENKHUIZEN

Bezoekers van Enkhuizen kunnen gerust zijn: er komt definitief geen betaald parkeren in de binnenstad. De nieuwe coalitie heeft besloten nog dit jaar met een voorstel te komen om dit eerder aangenomen raadsvoorstel terug te draaien.

Er komt een nieuw parkeersysteem, maar hoe dat er uit gaat zien, is nu nog onbekend.

Bewoners van de binnenstad betalen sinds enkele jaren voor een parkeervergunning. Voor hun visite moeten zij kraskaarten kopen. Bezoekers van het centrum mogen overdag twee uur gratis parkeren op een parkeerplek in de blauwe zones, met gebruikmaking van hun parkeerschijf. De raad besloot eerder dat er een digitaal systeem zou komen voor betaald parkeren voor bezoekers, met meer parkeerruimte langs de randen van het centrum. Zo ver is het nooit gekomen. Politiek gezien is er geen meerderheid voor betaald parkeren.

Het verdelen van de parkeerruimte in het centrum rechtvaardigt volgens de coalitie ’s nachts een vergunningensysteem. Overdag zijn echter veel vergunninghouders weg en wordt het systeem als ongastvrij gezien. De coalitie zegt het parkeersysteem ’na een grondige evaluatie’ aan te willen passen om wel een gastvrije stad te zijn. Inwoners en ondernemers in de binnenstad worden hierbij betrokken. Dit belooft de coalitie in haar coalitieakkoord dat vanavond in de raadsvergadering wordt besproken.

,,Overdag zijn veel parkeerplaatsen vrij waar het vergunningensysteem geldt. De toerist kan nergens staan, terwijl straten half leeg zijn’’, schetst SP-fractievoorzitter Margreet Keesman de praktijk. ,,Waar en wanneer is er een parkeerprobleem? Daar en dan moet je het oplossen. Dat is onze denkrichting.’’ Wat zou kunnen betekenen dat het vergunningensysteem overdag niet meer gaat gelden. ,,We willen dit zorgvuldig doen, dus weet ik niet of er voor het eind van dit jaar een oplossing is. Maar wij gaan hier geen vier jaar over doen.’’

Onderhoud

De coalitie stelt dat Enkhuizen vanaf 2018 onvoldoende geld heeft voor het onderhoud van straten, bruggen en openbaar groen. De coalitie wil hiervoor vanaf 2016 extra geld reserveren. Eerst wordt de Rekenkamercommissie gevraagd de oorzaken van het tekort te onderzoeken.

Om meer met monumenten te kunnen doen, wil de coalitie nog dit jaar met alle betrokkenen overleg plegen. Ook de provincie wordt hierbij uitgenodigd. Gehoopt wordt dat de provincie geld voor plannen beschikbaar stelt. Keesman: ,,Neem het Snouck van Loosenhuis. We moeten kijken of we daar niet meer mee kunnen doen dan slechts een keer per jaar openstellen.’’

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen