Wie flink stookt gaat ’te veel’ betalen

Vanda de Haan
Wormer

Wie flink stookt, betaalt dit jaar door een andere rekenwijze meer dan vorig jaar. Dat geldt althans voor huurders van appartementen in een wooncomplex.

WormerWonen trekt aan de bel. Want door de nieuwe Warmtewet is de woningcorporatie verplicht de warmtekosten anders over huurders te verdelen. Het was zo dat iedere huurder een bedrag betaalde voor vaste kosten, en een bedrag op basis van verbruik. Nu wordt meer op basis van verbruik verrekend en dat valt met name voor de ’grootverbruikers’ nadelig uit.

Dat zit zo. In een flat of ander wooncomplex betalen alle bewoners een deel van de kosten die worden gemaakt voor het gebouw als geheel. Daarbij valt te denken aan de installatie met buizen en pompen in het gebouw en de verwarming van gemeenschappelijke ruimten.

,,Die kosten werden tot voor kort altijd gelijk over de huurders verdeeld’’, zegt directeur John van Nimwegen van WormerWonen. ,,Maar nu worden we gedwongen om die kosten afhankelijk van het stookgedrag van de afzonderlijke huurders te verdelen.’’ Wie veel stookt, krijgt er dus een relatief groot deel van de vaste kosten bij op de jaarrekening.

Aanleiding voor het (verplicht) wijzigen van de rekenmethode is de grootschalige stads- of blokverwarming in steden. Daar maken de vaste kosten door alle pijpen en pompen zo’n substantieel deel van de jaarrekening uit, dat het individuele bedrag nauwelijk meer te herleiden was tot de meterstand.

De Warmtewet moet deze huurders bescherming bieden. Want door die onoverzichtelijkheid kunnen de warmteleverancier huurders ongemerkt te veel in rekening te brengen. Daar komt bij dat deze huurders niet eenvoudig kunnen overstappen naar een andere energieleverancier. Ze zijn immers samen gebonden aan één warmteleverancier. Bescherming wordt onder meer geboden door de introductie van een nieuwe energie-eenheid: de gigajoule. Huurders betalen niet meer voor een kubieke meter gas, maar voor een gigajoule. Het verschil is dat aan de variabele gigajoule ook vaste kosten zijn toegewezen. En dat is niet eerlijk, vindt WormerWonen. Want wie in een hoek van het gebouw zit, stookt al relatief veel en moet nu ook een groter deel van de vaste kosten betalen.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.