Plan ’vluchtelingen in kantoren’ in Hoorn omstreden

Eric Molenaar
Hoorn

Opnieuw is een controverse ontstaan over plannen voor appartementen in een deel van het kantoorgebouw Nieuwe Steen 2B in Hoorn. Waren het eind 2014 plannen voor huisvesting van 240 arbeidsmigranten, die afketsten, nu gaat het om een initiatief voor maximaal 196 vergunninghouders: vluchtelingen die toestemming hebben om in Nederland te blijven.

Namens omwonenden en bedrijven op de Nieuwe Steen is al direct bezwaar aangetekend.

Hoornaar Jos Feijtel heeft het nieuwe plan uit naam van eigenaar, Punt Beheer BV, aangekaart bij het gemeentebestuur. Dat blijkt uit recente brieven aan de raadsfracties.

Het bewuste deel van het kantoorgebouw, E/F, staat grotendeels leeg. De eigenaar wil het ombouwen en hier 49 appartementen van verschillende grootte maken. Voor gezinnen, tweepersoons huishoudens en alleenstaanden. Feijtel voert namens Punt aan dat Hoorn met dit plan voor heel 2016 voldoet aan de taakstelling die zij, net als andere gemeenten, heeft om vergunninghouders te huisvesten. Op zo’n manier dat het niet ten koste gaat van andere woningzoekenden, die bij huisvesting van vergunninghouders in sociale huurwoningen langer zouden moeten wachten.

Ook het bezwaar van onvoldoende parkeerruimte op eigen terrein, dat er bij het vorige plan was, hoeft nu niet te gelden. Er zijn 54 parkeerplaatsen beschikbaar en dat is voldoende als wordt uitgegaan van de norm zoals die ook is gehanteerd bij het naburige appartementengebouw Kaap Hoorn, stelt Feijtel.

Vijf jaar

Punt Beheer bezit een derde van het gebouw. De rest, deel A t/m D, is in eigendom van Kroymans/SNS. Die wenst niet mee te werken aan een gezamenlijke oplossing, meldt Feijtel. Maar, stelt hij, dit kan een belangrijke eerste stap zijn voor de omvorming van het gebied van een kantorenfunctie naar een woonfunctie. Hij wijst er op dat voor deze tijdelijke behuizing is uitgegaan van het plan Nieuwe Steen Wonen en Werken en dat het na maximaal vijf jaar de bedoeling is de appartementen in de individuele verkoop te doen of te verhuren aan ’reguliere’ woningzoekenden. Na die fase zouden ook de gevels ’een uitstraling kunnen krijgen die beter past bij een woongebouw’.

Feijtel benadrukt dat het voor realisatie van het plan noodzakelijk is dat de eigenaar gebruik kan maken van een subsidieregeling die per 1 februari in werking treedt. Dit in verband met de kosten van het ombouwen, in combinatie met de maximale huur die mag worden gevraagd.

Omstreden

Het plan voor huisvesting van vluchtelingen met verblijfsvergunning in een deel van het kantoorgebouw aan de Nieuwe Steen is al bij voorbaat omstreden. De IBWNS (Initiatiefgroep Bedrijven en Woonwijk Nieuwe Steen) wil voor het gebouw een andere oplossing dan ’deze vorm van subsidiegedreven opportunisme’.

De verenigde bewoners en ondernemers hebben zelf een plan laten ontwikkelen dat sterke overeenkomsten heeft met het appartementengebouw Kaap Hoorn. Maar dan voor de gehele kantoorgebouw Nieuwe Steen 2, niet alleen voor het (derde) deel van Punt Beheer.

De raadscommissie van Hoorn praat donderdagavond in een speciale themavergadering over de uitgangspunten voor de opvang van vluchtelingen en de huisvesting van vergunninghouders. Maar dit gaat over de grote lijnen, niet over een specifiek plan zoals dat van Feijtel/Punt. Burgemeester en wethouders hebben bovendien in antwoord op vragen van Fractie Tonnaer en VVD aangegeven dat dit plan nog niet concreet en haalbaar is. De initiatiefnemers moeten het eerst verder uitwerken. Instemming van de eigenaar van het andere deel is noodzakelijk, aldus het college. B en W vinden dat het gebouw bij voorkeur in zijn geheel moet worden omgebouwd en dat er ook appartementen moeten komen voor doelgroepen als starters en senioren.

1,2 miljoen euro

Sebo Koning, woordvoerder van de IBWNS, stelt dat het omstreden plan is gebaseerd op een nieuwe subsidieregeling van het Rijk. Die is bedoeld om huisvesting van vergunninghouders - in gebouwen die nog niet de functie ’wonen’ hadden - te stimuleren. De initiatiefnemer kan per volwassen statushouder een bedrag van 6250 euro krijgen, en mag per persoon maximaal 145 euro huur per maand berekenen. Uitgaande van vier vergunninghouders per appartement komt het plan van Feijtel in aanmerking voor 1,2 miljoen euro subsidie. Genoeg voor de interne verbouwing, stelt de IBWNS, die verder heeft berekend dat de verwachte huurinkomsten met 341.000 euro de inkomsten bij volledige kantoorverhuur evenaren of overtreffen. ’Het plan zou dus puur gedreven kunnen zijn door financiële motieven van de indieners’.

Ramen

Bewoners en ondernemers vinden het ongewenst een grote groep vergunninghouders bij elkaar te huisvesten. ,,De integratie bevorder je niet door 196 mensen achter een deur te zetten.’’

Ze wijzen er ook op dat aan de buitenkant de eerste vijf jaar niets verandert. Veel beter zou het volgens hen zijn als de Nieuwe Steen 2 in zijn geheel wordt omgevormd tot appartementengebouw. ,,Met 110 appartementen, huur en koop, balkonnetjes, fris en netjes.’’ Verspreid door dat gebouw zouden dan via een woningbouwvereniging appartementen aan vergunninghouders kunnen worden verhuurd. ,,Beter voor de integratie én voor het draagvlak.’’

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen