Aantal banen toegenomen

© HSPublicity

In het eerste kwartaal van 2011 waren er 34.000 banen meer dan in het eerste kwartaal van 2010. Ten opzichte van het vierde kwartaal 2010 echter daalde, na seizoenscorrectie, het aantal banen met 7.000.

Dit is een zeer kleine banenkrimp van 0,1 procent. Dit blijkt uit cijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek).

De banengroei ten opzichte van een jaar eerder is vooral toe te schrijven aan de zorg en de zakelijke dienstverlening. De stijging in de zorg (plus 34.000) is wel lager dan de voorgaande kwartalen. In de zakelijke dienstverlening (plus 21.000) was vooral het aantal banen in de uitzendbranche groter.

Na drie kwartalen met banengroei is dit het eerste kwartaal waarin het aantal banen afneemt in vergelijking met een kwartaal eerder. In de bouw, het openbaar bestuur en in de bedrijfstakken cultuur, recreatie en overige diensten nam de werkgelegenheid af.

De lonen per arbeidsjaar waren in het eerste kwartaal van dit jaar 2,4 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2010. Deze loonstijging is beduidend hoger dan de cao-loonstijging van 1,1 procent. Vooral uitbetaalde bonussen met een incidenteel karakter hadden een opwaarts effect op de feitelijke lonen. Bij de overheid en zorg stegen de lonen met 0,7 procent het minst. In de industrie en in de zakelijke dienstverlening was de loonstijging met 4 procent het grootst.

De loonkosten stegen met 2,5 procent iets sneller dan de lonen per arbeidsjaar. De werkgeverspremies voor werkloosheid en zorgverzekeringen gingen omhoog en de premies voor arbeidsongeschiktheid omlaag.

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.