Groei bij Tweemaster door sluiting Troubadour

Jaap Stiemer
Hoorn

De sluiting van basisschool De Troubadour in Hoorn leidt tot een uitbreiding van De Tweemaster. Hier moet deze zomer voor 70.000 euro een bijgebouw worden geplaatst om de nieuwe leerlingen te kunnen huisvesten.

De Troubadour had al jaren te maken met dalende leerlingenaantallen. Het schoolbestuur kon niet helemaal verklaren waarom, maar de oorzaak werd gezocht in een negatief imago van de school, dat niet op feiten was gebaseerd. Ook vertrok een flink aantal leerlingen naar de Islamitische basisschool in de Kersenboogerd. Tenslotte daalde het aantal leerlingen zodanig, dat de school aan de Marketentster geen bestaansrecht meer had.

De leerlingen van de school worden ondergebracht bij de omliggende basisscholen. De overgrote meerderheid van de leerlingen heeft gekozen voor Daltonschool de Tweemaster, ook van de Stichting Talent. Hier gaan ongeveer veertig leerlingen naartoe.

De school aan de Ark kan zoveel extra leerlingen niet huisvesten. Aanvankelijk werd gedacht aan het gebruiken van een lokaal van de eveneens aan de Ark gelegen school De Pontonnier, die ruimte over heeft. Maar daar is van af gestapt: de extra leerlingen worden gehuisvest in een uitbreiding van de Tweemaster en in een lokaal dat gedeeld wordt met de Stichting Kinderopvang Hoorn. Voor de uitbreiding van de school is een bedrag nodig van 70.000 euro. Het college van B en W heeft recent besloten dat geld te halen uit de reserve voor onderwijshuisvesting.

In de zomerperiode zal deze extra klasruimte worden neergezet op het terrein van de Tweemaster, zodat er in september meteen gebruik van kan worden gemaakt. De basisschool heeft hiermee voor de komende acht jaar voldoende capaciteit. De school draait vanaf het nieuwe jaar met tien groepen, waar het er nu acht zijn.

,,De extra formatie van leerkrachten is helemaal binnen de Stichting Talent opgelost’’, zegt directeur Edwin Hoogland. ,,Ook de mensen van De Troubadour hebben allemaal weer een plek gekregen binnen de organisatie.’’

Renovatieplannen

Talent zou het leeggekomen schoolgebouw van De Troubadour na de zomer overdragen aan de gemeente Hoorn. Maar er is meteen al een doel voor het pand: de naastgelegen openbare school voor voortgezet speciaal onderwijs De Spinaker heeft grootschalige renovatieplannen. Die worden in het schooljaar 2018-2019 uitgevoerd. Vooruitlopend daarop wordt het gebouw van De Troubadour betrokken.

Een deel van Spinaker is nog gevestigd in een ander gebouw aan de Dovenetel in Risdam-Noord. De renovatie van de Spinaker maakt het mogelijk dat alle leerlingen in één schoolgebouw aan de Marketenster onder te brengen, wat een hoop ’reistijd’ en organisatie scheelt.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen