Beschoeiing met een staartje

Ed Brouwer

Het recente bericht over de moeizame vernieuwing van de beschoeiing rond de woning van Nico van der Zel heeft een onverwacht staartje gekregen.

Het hout dat het beschoeiingsbedrijf na heel lang wachten en onze tussenkomst eindelijk had afgeleverd, is opgeëist door de leverancier. De partij hout was namelijk nog altijd niet betaald, en dat terwijl meneer Van der Zel het beschoeiingsbedrijf al wel had betaald.

Advocaat Kees van der Burg legt uit dat het daadwerkelijke eigendom van het hout pas overgaat als de gehele betaling is verricht. Het beschoeiingsbedrijf dat het hout kennelijk niet had betaald, was niet bevoegd om het door te leveren aan meneer Van der Zel. Maar teruggeven, hoeft hij het niet. De wet beschermt particulieren tegen deze onbevoegdheid. Van der Zel heeft te goeder trouw de partij hout in ontvangst genomen na er voor betaald te hebben. De houtleverancier zal voor betaling en een eventuele schadevergoeding bij het beschoeiingsbedrijf moeten zijn.

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.