Vakantiereisje wordt terugbetaald

Ombudsredactie
zaandijk

Tineke Grin uit Zaandijk regelt de erfenis van haar oom Cees Arends, die in april van dit jaar overleed. De terugbetaling van een reis blijkt toch anders in elkaar te steken dan het in eerste instantie lijkt.

Arends woonde in het gezinsvervangend tehuis Boelenspark in Volendam, onderdeel van de organisatie Odion. Een van de begeleidsters regelt een reisje naar Gelderland bij het eenmansbedrijf van Douwe Brouwer. Brouwer werkte eerder bij Boelenspark en omdat er vaker verzoeken kwamen om reisjes te organiseren, richtte hij Beter Bestand Aandacht Reizen op. Als Arends een dag voor het reisje overlijdt en Tineke Grin (zelf geen erfgenaam) het verzoek krijgt om de erfenis te regelen, zoekt ze in juli contact met Brouwer met het verzoek om de reissom, 698 euro, terug te betalen. Brouwer zegt toe dat te zullen doen, maar daarna wordt het stil. Contact maken lukt niet meer.Als wij in de zaak duiken krijgen wij wel snel contact met de heer Brouwer. Hij erkent dat hij deze zaak te ver voor zich uit heeft geschoven en alsnog de reissom terug wil betalen. In een gesprek met hem en Grin wordt ook duidelijk dat bij het afsluiten van de vakantie geen annuleringsverzekering is afgesloten door de leiding van Boelenspark. Dat was Grin eerder niet opgevallen. Dat verandert de zaak, want formeel valt Brouwer nu geen nalatigheid te verwijten. Hoe sneu ook: geen verzekering, geen terugbetaling. Vanwege zijn goede band met Arends staat Brouwer er op de reissom terug te betalen. Ik ben van mening dat ook Odion/Boelenpark daarin een verantwoordelijkheid heeft en we spreken af dat Brouwer de helft, 350 euro, terugbetaalt. Hij houdt zich aan die afspraak. Als ombudsman benader ik teamleider Sabine de Koning van Odion en zij erkent dat bij reisjes voor deze kwetsbare groep ouderen altijd een annuleringsverzekering afgesloten moet worden. ,,Ik zal dat bespreken in het team. Daarnaast nemen wij de andere helft van de terugbetaling voor onze rekening.” Dat vind ik een royaal gebaar. Tineke Grin is er blij mee. ,,Dit had ik niet meer verwacht.”Durk Geertsma

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.