Enkhuizer raad kritisch over controle op SED

Paul Gutter
Enkhuizen

Gemeenteraadsleden van Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland worden via een zogenoemde ’Klankbordgroep Plus’ betrokken bij het hoognodige ontwikkelplan voor de gezamenlijke ambtelijke SED-organisatie. Al klonk deze week vanuit de gemeenteraad Enkhuizen al fikse kritiek op die constructie. ,,Dit is een tandeloze hond die alleen kan blaffen, maar niks kan doen.’’

Voor het ontwikkelplan is bijna 1,7 miljoen euro nodig, op te hoesten door de drie gemeenten. De gemeenteraden hikken hier tegenaan, temeer daar hen twee jaar geleden is voorgespiegeld dat een gezamenlijke ambtelijke organisatie juist forse besparingen zou opleveren. Maar onder meer een rapport van het externe bureau E&M Consultants heeft aangetoond dat veel processen in het ambtenarenapparaat nog verre van vlekkeloos verlopen en dat een kwaliteitsimpuls daarom absoluut noodzakelijk is.

Daarvan zijn de raadsleden inmiddels ook wel overtuigd, maar voordat er geld op tafel komt willen zij een vinger aan de pols houden tijdens het opstellen van het ontwikkelplan. De raadsleden in de klankbordgroep worden maandelijks bijgepraat en gevoed met informatie over de problemen en oplossingen, die zij vervolgens weer kunnen delen met hun collega-raadsleden.

Toch gaat dat voor veel raadsleden in Enkhuizen niet ver genoeg. Zo heeft volgens Hans Langbroek (Het Enkhuizer Alternatief) de klankbordgroep ’geen enkele status’. ,,Als het bestuur van de SED het niet met die mensen eens is, dan doen ze het gewoon anders. Dit zal niet opleveren wat de raad ervan verwacht. We worden als gemeenteraden nu al regelmatig overlopen door ambtelijke apparaten en bestuurders.’’

Ook Bram van der Pijll (Lijst van der Pijll) vindt de constructie ’weinig effectief’. ,,Bovendien zitten hier weer veel ambtenaren bij die hun tijd beter kunnen spenderen.’’ Emiel van Marle (D66): ,,Wij lopen hier ook niet erg warm voor. Wat ons betreft gaat die informatie gewoon rechtstreeks naar alle raadsleden.’’

Shawn Vriendjes (PvdA) vergeleek het controle-orgaan met ’een tandeloze hond die alleen kan blaffen en verder niks kan’. ,,Maar misschien moeten we daar juist wel blij om zijn. De SED is al ingewikkeld genoeg, laten we niet ook nog eens een klankbordgroep met mandaat op pad sturen. Maar kijk wel mee, praat mee, zorg voor goede info naar de raden en leg daar de eindverantwoordelijkheid neer.’’

Uiteindelijk stemde de Enkhuizer raad - met uitzondering van HEA en LvdP - toch in met de klankbordgroep. Als delegatie vanuit Enkhuizen worden Derrick Stomp (VVD), Michèl de Jong (Nieuw Enkhuizen), Wim Hoogervorst en Inge Stemmler (beide SP) afgevaardigd.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen