Wettelijke garantie nog geen twee jaar

Vragen over garanties staan hoog in de top 3 van onderwerpen die op het bordje van de ombudsredactie terecht komen. Dat strookt met het beeld bij stichting De Ombudsman in Hilversum, Consuwijzer en de Consumentenbond.

Lezers die ons benaderen denken soms dat ze recht hebben op twee jaar wettelijke garantie, die je volgens een Europese richtlijn uit 1999 zou moeten krijgen op producten. Maar in de Nederlandse wet wordt uitgegaan van het begrip 'conformiteit' en wordt geen vaste termijn genoemd. De vraag is steeds of een product voldoet aan redelijke verwachtingen. De levensduur kan daarbij een rol spelen.

Hoe is op dit moment de stand van zaken? We vragen het advocaat Roelien van Neck van Bird & Bird advocaten in Den Haag. Zij geeft cursussen Nieuw Consumentenrecht aan o.a. de Universiteit van Leiden. ,,Er is een nieuwe Europese richtlijn in de maak waarin wel een garantietermijn van twee jaar is opgenomen, maar het is dus een concept. Er wordt door alle lidstaten veel over gepraat en gelobbyd. Het ene land, zoals Nederland, wil graag de huidige constructie handhaven. Dat betekent dat je een beroep kunt doen op economische levensduur van een product. Dat pakt in veel gevallen positief uit voor de consument. Andere landen in Europa, zoals Duitsland, willen juist dat de twee jaar wettelijke garantie in heel Europa wordt ingevoerd. Daar is dus veel gedoe over en ik vraag me af of de richtlijn dit jaar nog behandeld gaat worden in het Europees parlement. Andere onderwerpen, zoals het geld terugkrijgen bij vertragingen in de luchtvaart, staan hoger op de prioriteitenlijst.

Het is wel de bedoeling dat de garantieregeling in alle landen van de EU wordt ingevoerd, dus dat er geen afwijkingen ten gunste en nadele toegestaan worden.''

Voor Nederland zou dat betekenen dat de conformiteitsregel een wettelijke garantie wordt van twee jaar en dat daarna geen enkele aanspraak op vergoeding van kosten bij defecten meer gemaakt kan worden.

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.