Huishoudboekje Zeevang op orde

Redacteur Waterland
oosthuizen

Ook de gemeente Zeevang ontkomt niet aan de wereldwijde recessie, zowel op financieel als maatschappelijk vlak. Niettemin is het huishoudboekje van de groene gemeente aan het water op orde.

Het gemeentebestuur is er wederom in geslaagd om voor volgend jaar een sluitende begroting te presenteren zonder dat burgers de rekening betalen in de vorm van gestegen lasten.

De financiële toekomst van het nu nog zelfstandige Zeevang is echter onzeker, zo schrijft het college van B & W in de aanbiedingsbrief bij de programmabegroting 2013 waarover de gemeenteraad zich op 6 november buigt.

De bezuinigingen van het Rijk zoals de transitie Jeugdzorg, AWBZ en Wet werken naar vermogen spelen ook Zeevang parten. De onzekerheid wordt nog versterkt door de op slot zittende huizenmarkten en de toenemende vergrijzing, die direct van invloed zijn op de woningbouw, voorzieningen en welzijn.

Het college verwacht volgend jaar meer duidelijkheid over de voorgenomen fusie met de gemeente Edam-Volendam tot een grote IJsselmeergemeente, waarvoor de gemeente Waterland vooralsnog heeft bedankt.

De provincie Noord-Holland heeft zich tot nu toe afzijdig gehouden in het proces van een gemeentelijke herindeling. Door een nog op te stellen totale regionale visie Waterland over herindeling en samenwerking verwacht de provincie meer richting te kunnen geven aan het proces. Een opdracht daartoe hebben de gemeenten Edam-Volendam en Zeevang ontvangen. Met behulp van de provincie zal de taak worden uitgevoerd.

Het samenwerkingsverband van de Beemster, Graft-De Rijp, Schermer en Zeevang op het gebied van sociale zaken is inmiddels ontbonden. De werkzaamheden voor Zeevang worden per 1 januari 2013 ondergebracht bij Edam-Volendam op basis van een inkoopcontract.

Over de toekomst van gemeentelijke Technische Dienst Beemster en Zeevang (TDBZ) zijn nog geen concrete afspraken gemaakt. Zeevang heeft op zich nog geen ambitie om de TDBZ op te heffen. Verwacht wordt dat Zeevang moet meebetalen aan wachtgeld en andere frictiekosten wanneer het besluit genomen wordt de gezamenlijke technische dienst op te heffen.

Ook op het gebied van informatievoorziening en ICT zullen Beemster en Zeevang de banden door snijden. Beemster treft in 2013 voorbereidingen om zijn ambtelijke organisatie onder te brengen bij Purmerend.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.