Rob Scholte wil postkantoor kopen

Het oude postkantoor met daarin het Rob Scholtemuseum. De satellietopname is van vóór de reconstructie van het Stationsplein.© Cyclomedia.com

Ronald den Boer
Den Helder

Rob Scholte wil het oude postkantoor aan de Middenweg, waarin nu zijn museum zit, kopen.

Dat meldde Marc Nihot maandagavond namens de kunstenaar aan de gemeenteraad. Die moest een besluit nemen over het afstoten van allerlei gemeentelijk vastgoed, waaronder dat postkantoor. Volgens Nihot heeft het Rob Scholtemuseum nog steeds de wil om met de gemeente uit de impasse te komen. Hij wees op het belang van het museum voor het imago van Den Helder en de (gratis) reclame die de kunstenaar de stad levert met zijn optredens op televisie. Hoewel Nihot later desgevraagd niet wilde zeggen of Scholte een symbolisch of een commercieel bedrag zal bieden, wil de kunstenaar aankoop ’op korte termijn realiseren’, mocht de gemeenteraad besluiten tot verkoop.

En dat deed de raad. Bij meerderheid van stemmen: de hele coalitie stemde voor. Alle tien oppositieleden stemden tegen. Zij willen dat eerst duidelijk wordt wat de monumentale en cultureel-maatschappelijke waarde van het oude postkantoor is. Volgens sommige deskundigen verdient het gebouw het om als symbool van de naoorlogse wederopbouwarchitectuur behouden te blijven. Gevreesd wordt dat, als het nu verkocht wordt aan bijvoorbeeld een projectontwikkelaar, de gemeente geen enkele grip meer heeft op wat er mee gebeurt - wat zelfs tot sloop kan leiden. De VVD zou daar niet eens veel moeite mee hebben, maakte woordvoerder Kees Visser duidelijk. Volgens hem zijn er ook deskundigen die het postkantoor weinig waarde toekennen. Nu de gemeente er met Scholte niet uit komt heeft de VVD andere prioriteiten. „Eerst het lekkende dak repareren, voordat we de Picasso ophangen.”

De oppositie wees meermalen op de grote waarde van het Scholtemuseum voor Den Helder. De stad mag blij zijn zo’n bekende kunstenaar in huis te hebben. Met name Paul Koopman (Beter voor Den Helder), Michiel Wouters (Behoorlijk Bestuur) en Tjitske Biersteker (ChristenUnie) verweten de coalitie een kille, haast onmenselijke opstelling. Wouters noemde de raad ’grijze muizen’. PvdA’er Andries Pruiksma, die voor het afstoten van vastgoed is maar het museum wil behouden: „Gaat het hier nou om een zak met broodjes of is het meer?’’ Volgens Peter Reenders (Stadspartij) is het nu aan de kunstenaar zelf: ,,Rob Scholte heeft net zo veel kans het te kopen als ieder ander.’’

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.