Gevangenispersoneel te weinig beschermd

Gevangenispersoneel staat te vaak bloot aan agressie en zeer hoge werkdruk. Dat blijkt uit gerichte controles van de Arbeidsinspectie bij 39 inrichtingen. Bij 79 procent daarvan waren zaken niet in orde, tegen 63 procent in 2008. Bij ruim 40 procent van de instellingen was iets mis op alle geïnspecteerde onderdelen.

De Arbeidsinspectie controleerde op maatregelen tegen agressie van gedetineerden en bezoekers, ongewenst gedrag tussen personeel onderling en de werkdruk.

De resultaten van de controles van de Arbeidsinspectie zijn geen afspiegeling van het hele gevangeniswezen; de inspecteurs gingen gericht te werk. Na controles van de Arbeidsinspectie in 2008 heeft de sector een plan opgesteld om de geconstateerde problemen aan te pakken. Daar is in de praktijk nog onvoldoende van terecht gekomen, zo blijkt uit de inspecties die dit jaar zijn gehouden bij gevangenissen en enkele forensisch-psychiatrische centra en detentiecentra. Soms zijn helemaal geen maatregelen genomen, in andere gevallen zijn de maatregelen niet bekend bij het personeel. Mogelijke maatregelen die de instellingen kunnen nemen, zijn: weerbaarheidstrainingen voor het personeel, zorgen voor voldoende bezetting, een alarmsysteem gebruiken, een klachtenregeling maken of een vertrouwenspersoon aanstellen.

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.