Verzet tegen scholenplan in Spanbroek en Opmeer

Martin Menger
Spanbroek

Vanuit de dorpen Spanbroek en Opmeer en vanuit de lokale politiek komt steeds meer verzet tegen de plannen voor nieuwbouw van twee basisscholen. Veel ouders denken dat Spanbroek een betere plek is voor een nieuwe school, in plaats van die daar weg te halen.

De gemeente wil 12,7 miljoen euro uittrekken om drie verouderde basisscholen te vervangen door twee nieuwe. Maar het effect is wel dat de Spanbroeker Bonifaciusschool dan zou moeten opgaan in het nieuwe gebouw in hartje Opmeer. Daar moeten dan de Akker en Het Ruimteschip samengaan.

De fractie van het CDA vindt dat bij dit voorstel te weinig is gekeken naar wat de inwoners zelf eigenlijk vinden. Een eerste oproep via Facebook heeft al een stevige discussie losgemaakt. Veel mensen begrijpen niet waarom de kern Spanbroek - waar de meeste nieuwbouw is - het straks zonder een basisschool moet stellen.

Betere plekken

Het CDA heeft twijfels over de financiële onderbouwing en maakt zich grote zorgen over de vraag hoe zoveel scholiertjes door het verkeer naar de nieuwe fusieschool moeten komen.

Dat is ook een van de grootste kritiekpunten van de ouders binnen de Medezeggenschapsraad van de Bonifaciusschool. Zij hebben zich in de discussie gemengd, met een open brief aan alle raadsleden. Volgens de MR zijn er best andere plekken binnen de kern Spanbroek denkbaar voor een nieuwe school.

Het komt er op neer dat er beter een nieuwe school in Opmeer kan komen, met een andere school in Spanbroek. De ouders zijn blij met de stap van de gemeente om serieus geld vrij te maken voor de huisvesting.

Alles draait echter om de vraag hoe het in de praktijk zal gaan wanneer de kinderen uit Spanbroek, Wadway, de Zomerdijk of Zandwerven naar Opmeer gaan. Want de route voert door het drukste deel van het dorp. Daarnaast zijn er twijfels of op de voorgestelde plek - de Planetenlaan - wel voldoende plek is voor ouders die de kinderen dagelijks komen brengen. Dat levert ook weer risico’s op, aldus de ouders van de Medezeggenschapsraad. Hun inschatting is dat de buurt niet zit te wachten op die extra drukte.

Voetbalclub

Belangrijker is de vraag voor veel ouders van ’de Bonifacius’ waarom niet bijvoorbeeld het bijveld van voetbalclub HOSV wordt uitgekozen Want Spanbroek krijgt tenminste nog nieuwbouw - en dus meer kinderen - terwijl er in Opmeer amper nog ruimte is. Daarom vraagt de MR of er wel verkeersonderzoek is gedaan.

Tot slot wil de MR weten wat er eigenlijk mis is met de huidige plek van de Bonifaciusschool.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen