Bewoners Vissershop zijn even de weg kwijt

Bewoners van het Vissersshop raakten deze week ’de weg kwijt’ door de plotseling onduidelijke bebording.

Bewoners van het Vissersshop raakten deze week ’de weg kwijt’ door de plotseling onduidelijke bebording.© Foto’s Ron Amesz

Ron Amesz
Zaandam

Heel groot is de wijk Vissershop in Zaandam niet, maar ineens wel omvangrijk genoeg om in één klap de weg kwijt te raken. En dat is niet de schuld de van de bewoners.

Zeer binnenkort starten in de wijk woningbouwactiviteiten van ’Thuis aan de Zaan’. De Primus ouwelfabriek wordt afgebroken en maakt plaats voor een fraai nieuwbouwproject. Er komen volgens de brochure ’26 comfortabele en sfeervolle nieuwbouwwoningen’.

Om het werkverkeer en het wijkverkeer in goede banen te leiden wordt de verkeerstroom tijdelijk aangepast. De borden staan er al. Maar ze maken het niet duidelijker.

Vanaf 14 augustus geldt op bepaalde plekken een parkeerverbod en is een wegsleepregeling van kracht. Dat geldt vooral in hoeken waarin vrachtverkeer moet draaien en manoeuvreren. Helder. Maar ronduit onduidelijk zijn de borden die aangeven in welke straat eenrichtingsverkeer geldt en waar een inrijverbod geldt. Want de omschakeling van de bebording is verzand in de aanleg van een labyrint.

Afplakken

De borden zijn recent geplaatst door Hoka Noordwest Verkeerstechniek in Berkhout. De nieuwe verkeersborden zijn op de meeste plekken vóór de bestaande borden neergezet om een simpele reden: Hoka mag de borden van anderen (in dit geval de gemeente Zaanstad) niet zelf demonteren of afplakken. De argeloze automobilist mag nu ineens een weg met eenrichtingverkeer niet meer in en een straat waar het verboden in te rijden is geldt nu als verplichte rijrichting. Op zich geen probleem maar wel als nu voor elke straat een dubbel én tegengesteld gebod dan wel verbod geldt.

Voor de bewoners van de ouderenflat aan de Bleekersstraat breken spannende tijden aan, want vanuit hun woningen kunnen de bewoners straks de verkeersperikelen rechtstreeks volgen. Voor de steeg naast de flat, waar bewoners met fietsen en scootmobiels doorheen rijden, staat een bord hinderlijk in de weg. Bewoonster Joke Dolsma probeerde deze week, net als enkele andere flatbewoners, over de bebording contact te hebben met de gemeente Zaanstad, met bouwer BAM Wonen en de wijkagent. Maar ze kreeg nergens het antwoord waarop ze rekende.

Direct actie

Via Facebook legt ze contact met Dagblad Zaanstreek. Dat maakt een rondje door de wijk, spreekt wat buurtbewoners en benadert Hoka telefonisch. Daar weten ze wel raad met het probleem. Het bedrijf reageert snel en adequaat en belooft direct actie te ondernemen.

In nog geen paar uur tijd is het probleem opgelost. De vaste borden zijn afgeplakt met zwart tape, de tijdelijke borden hebben een duidelijker plek gekregen.

Achteraf is het geen verhaal van Kafka, geen paarse krokodil of een humorvolle parodie op het ambtenarenapparaat. Gelukkig voor de bewoners kan het mysterie worden opgelost door één belletje te plegen. Als je (toevallig) de juiste weg maar kunt vinden…

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.