Geschil rond financiering Westfrisiaweg

Redacteur Alkmaar

Provinciale Staten van Noord-Holland zijn verlegen met de uitspraak van de bestuursrechter dat de financiering van de Westfrisiaweg openbaar moet worden.

Gedeputeerde Post (verkeer) wil de uitspraak volgen. Zij voelt zich als bestuurder gehouden een oordeel van de rechter uit te voeren. Een meerderheid van Provinciale Staten - coalitiepartijen VVD, PvdA, CDA en D66 - wil eerst intern overleg voeren. Deze fracties aarzelen omdat openbaarheid de onderhandelingen van de provincie met het Rijk zou schaden.Het geschil bleek gisteren bij een overleg tussen Post en Statenleden over het inpassingsplan voor de Westfrisiaweg (N23). Dit is de planologische opzet voor de nieuwe oostwestverbinding tussen Alkmaar en Enkhuizen. De begroting voor de Westfrisiaweg kent nog een ’gat’ van 130 miljoen, waarvoor gedeputeerde Post een Rijksbijdrage wil krijgen.

Meer nieuws uit Alkmaar

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.