Wachttijd huurhuis in Hoorn toegenomen

Cees Beemster
Hoorn

Om de toegenomen wachttijd voor een sociale huurwoning in Hoorn terug te dringen, wil de PvdA dat Intermaris per direct tijdelijk stopt met de verkoop van huurwoningen. Volgens de woningverhuurder is dit onmogelijk omdat zij met de opbrengst juist weer geld steekt in nieuwbouw en renovatie.

De wachttijd voor een sociale huurwoning in Hoorn is opgelopen van 2,1 jaar in 2014 naar 2,7 jaar in 2016. Dit zou volgens de PvdA het gevolg zijn van onder meer de huisvesting van vluchtelingen in de gemeente en de herplaatsing van bewoners bij sloop en nieuwbouw. Intermaris noemt als belangrijkste reden de economische malaise van de laatste jaren waardoor meer mensen op een sociale huurwoning zijn aangewezen. „Huurders wonen door scheidingen ook steeds vaker alleen”, vertelt Rozanne Smit van Intermaris. „Het effect van sloop wordt nagenoeg gecompenseerd door nieuwbouw.”

Vluchtelingen

De PvdA verwacht dat de wachttijd verder toeneemt omdat ook de aankomende jaren vluchtelingen worden verwacht. ’De huisvesting van vergunninghouders is iets wat we goed moeten regelen zonder dat dit grote gevolgen heeft voor de overige woningzoekenden in onze stad’, schrijft de PvdA op haar website. Intermaris heeft een ander voorspelling: „Normaal gaat vijf procent van ons woningbezit per jaar naar vluchtelingen. Door de komst van meer vluchtelingen was dit in 2016 acht procent”, zegt Smit. „Dit jaar verwachten we weer op vijf procent uit te komen.”

Intermaris erkent dat haar woningvoorraad de komende tijd iets slinkt door verkopen. Maar in 2020-2021 zijn dit er totaal zo’n 250 meer dan nu, doordat er ook nieuwe woningen bijkomen, verzekert Smit. Zoals langs de Siriusstraat en Nieuwe Steen. De PvdA gaat er juist vanuit dat het aantal woningen van Intermaris tot 2020 verder afneemt. Alleen het bouwen van nieuwe huurwoningen lost dit probleem volgens de fractie niet op, omdat dit te lang duurt.

Nieuwbouw

De PvdA wil dat Intermaris de geplande verkoop van veertig woningen, die naar verwachting dit jaar nodig zijn voor de huisvesting van vluchtelingen, stopt. Ook de verkopen tot en met 2020 zouden moeten worden uitgesteld. Volgens Intermaris is dit financieel onmogelijk voor nieuwbouw en renovatie.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen