Snelle actie Hoorn bij dreigende afsluiting water

Jaap Stiemer
Hoorn

De gemeente Hoorn wil in een vroeger stadium zicht krijgen op dreigende financiële schulden bij inwoners. Op die manier kan onder meer worden voorkomen dat water, gas en licht worden afgesloten.

In een proef worden hierbij behalve Intermaris, maar ook zorgverzekeraars, gemeentelijke belasting en nutsbedrijven betrokken.

Het college van b en w laat dit weten aan de Hoornse Onafhankelijke Partij (HOP), die hierover vragen had gesteld.

De aanleiding hiervoor was een concrete situatie, waarbij een alleenstaande moeder met drie kinderen door het PWN afgesloten was van water. De oorzaak hiervan waren betalingsachterstanden. HOP vindt dat dit soort situaties, waarbij kinderen betrokken zijn, niet mogen voorkomen.

B en W antwoorden dat dergelijke situaties zich niet veel voordoen en dat het besluit om een adres af te sluiten wordt genomen door de nutsbedrijven.

Afsluiting is te voorkomen wanneer inwoners met schulden zich melden bij de gemeente. ,,Hoe eerder wij worden ingeschakeld, hoe eerder wij kunnen helpen en hoe minder verstrekkend de gevolgen zijn voor de betreffende inwoner.’’

Schuldhulpverleners

Volgens het college is het niet zo dat er geen beleid is om dit soort - volgens HOP - schrijnende situaties te voorkomen.

,,Onze schuldhulpverleners komen in geval van crisis direct in actie. Dreigende huisuitzetting of afsluiting van nutsvoorzieningen worden gezien als crisissituaties. Soms staan we garant om de afsluiting te voorkomen, of betalen wij een deel van de schuld. Dit is afhankelijk van de situatie.’’

Deze ’vroegsignalering’ heeft de hoogste prioriteit bij het college en de raad heeft eerder al besloten deze uit te breiden. In 2015 is naar aanleiding hiervan onder meer een preventiemedewerker aangesteld.

In het najaar start Hoorn met een proef om behalve via verhuurder Intermaris ook via zorgverzekeraars, gemeentelijke belastingen en nutsbedrijven sneller te zien wanneer bij een inwoner schulden ontstaan.

,,Intermaris, zorgverzekeraars en nutsbedrijven fungeren daarmee als ’vindplaats’ voor mensen met schulden. Door deze informatie met ons te delen kunnen we onze inwoners actief benaderen en hulp bieden’’, aldus B en W in de beantwoording aan HOP.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen