Waterschap en Hollands Kroon ruziën om visproject

Richard Zut
Hollands Kroon

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) ligt op ramkoers met Hollands Kroon over het realiseren van een vispaai- en opgroeiplaats plus natuurvriendelijke oevers in de Wieringermeer.

Het waterschap heeft voor dit project een perceel van ongeveer elf hectare langs de Den Oeversche Vaart in Slootdorp gekocht, maar de gemeente weigert voor uitvoering de vereiste vergunning te verlenen.

Hollands Kroon is in principe niet tegen het plan, maar vindt de locatie niet geschikt. In gemeenteogen is sprake van natuuruitbreiding in agrarisch gebied. Dat zou leiden tot overlast en schade voor omliggende agrarische bedrijven.

Jagen

HHNK bestrijdt dit ten stelligste en laat weten dat het plan niet in de eerste plaats gaat om natuurontwikkeling, maar vooral is bedoeld voor een betere waterkwaliteit.

Volgens het waterschap kan eventuele overlast door watervogels en onkruid tot een minimum worden beperkt. Dit kan door jagen, het dompelen van ganzeneieren, plaatsen van kooien tegen aalscholvers, plus het inzaaien van gras en beweiding door schapen.

Partijen hebben overlegd over alternatieve locaties, zoals het vroegere baggerdepot in de buurt van het Robbenoordbos, maar die pogingen hebben totnogtoe niks opgeleverd.

Het waterschap kan de weigering van Hollands Kroon om mee te werken aanvechten bij de rechtbank. Een woordvoerster laat doorschemeren dat het hoogheemraadschap zich hierop beraadt.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.