Uitgeester voelt zich veilig

Uitgeester voelt zich veilig. Archieffoto

Redacteur Kennemerland
UITGEEST

Uitgeesters ervaren hun woonomgeving als leefbaarder dan de gemiddelde Nederlander. Ook de onderlinge samenhang is relatief groot en in de openbare ruimte is het gedrag respectvol, als dat wordt vergeleken met plaatsen van gelijke omvang. Dat blijkt uit de Veiligheidmonitor 2011, het onderzoek dat de politie heeft gedaan naar de veiligheidsbeleving

Die Integrale Veiligheidsmonitor is een landelijk bevolkingsonderzoek naar veiligheid en leefbaarheid dat op landelijk, regionaal en lokaal niveau wordt uitgevoerd. OM het onderzoek uit te voeren zijn tussen september 2011 en november 2011 1250 willekeurige Uitgeesters geselecteerd. In totaal deden er ruim 700 personen mee; deze respons is ook hoger dan gemiddeld.De geënquêteerde Uitgeesters gaven aan dat te hard rijden, jeugdoverlast en hondenpoep de meest voorkomende buurtproblemen zijn. Dat beeld is identiek aan de rest van het land, met uitzondering van jeugdoverlast dat in Uitgeest vaker wordt genoemd. Plaatsen die als onveilig worden gezien zijn het NS-station, het openbaar vervoer en het uitgaansgebied.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.