Onderwijs presteert slecht

Dat stelt de Inspectie van het Onderwijs in zijn jaarverslag dat woensdagmorgen is gepresenteerd.

Dat stelt de Inspectie van het Onderwijs in zijn jaarverslag dat woensdagmorgen is gepresenteerd.

De inspectie vindt dat de scholen, zowel in het primair en voortgezet als in het middelbaar beroepsonderwijs, kritischer moeten zijn ten aanzien van zichzelf. Zij moeten hun leerlingen geregeld een -verplichte- toets afnemen om kennis en vaardigheden in kaart te brengen. Zij kunnen hierdoor beter inschatten in hoeverre zij slecht onderwijs geven en welke leerlingen zelf simpelweg niet kunnen meekomen.

Uit onderzoek is gebleken dat leerlingen voor rekentoetsen betere cijfers halen op scholen waar wel aandacht is voor prestatiegericht werken. Twee jaar geleden pleitte de inspectie ook al voor een dergelijke toetsverplichting.

De inspectie concludeert dat het aantal zwakke scholen desondanks wel is afgenomen. Zo steeg het aantal scholen van voldoende kwaliteit in het speciaal onderwijs met ongeveer een kwart ten opzichte van vorig schooljaar. Zo’n driekwart van die scholen voldoet nu aan de eisen.

In het reguliere onderwijs ging het om een stijging van enkele procenten. Zo’n negen op de tien scholen scoort voldoende. Alleen het vwo bleef achter. Daar daalde het percentage scholen van voldoende kwaliteit licht van 88 naar 86,8 procent.

Opvallend is dat docenten in het speciaal onderwijs moeite hebben bij het lesgeven rekening te houden met verschillen tussen leerlingen. De inspectie noemt dit ’verrassend’ omdat de klassen op speciale scholen kleiner zijn dan in het regulier onderwijs. Blijkbaar zijn de huidige kwalificaties van leraren hiervoor niet toereikend, aldus de inspectie die wil dat docenten daarvoor beter worden opgeleid. toereikend, aldus de inspectie die wil dat docenten daarvoor beter worden opgeleid.

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.