Stadhuis Den Helder komt op Willemsoord

Bo-Anne van Egmond
Den Helder

Het college van Den Helder gaat de gemeenteraad voorstellen Willemsoord verder uit te werken als locatie voor een nieuw stadhuis.

Op basis van het coalitieakkoord zijn vier mogelijke locaties door een onafhankelijk bureau onderzocht. Willemsoord kwam ruim als goedkoopste uit de bus. In het voorstel komt het stadhuis in twee bestaande gebouwen (Willemsoord 29 en 30, gelijk links na de brug) met daarachter nieuwbouw. In gebouw 30 zit nu nog Zeestad, in 29 zat Cendris en nu verschillende huurders. Het voorstel wordt 22 februari in de raadscommissie besproken.

In hun bestuursakkoord spraken de vijf coalitiepartijen in Den Helder af vier mogelijke locaties voor het stadhuis financieel door te laten berekenen en op basis daarvan een keuze te maken. De overige drie locaties waren: voormalig Huys Tydverdrijf aan de dijk, locatie oude schouwburg en de huidige locatie van het stadhuis aan de Bijlweg. Uitgangspunten zijn dat de huisvesting een sober, doelmatig en duurzaam ontwerp moet hebben, exploiteerbaar dient te zijn binnen de huidige huisvestingslasten en tegen de laagst mogelijke investeringskosten. Aan de hand van deze opdracht is ICS Adviseurs in oktober 2015 gestart met het onderzoek.

Alle locaties zijn langs dezelfde meetlat gelegd. Uit het onderzoek blijkt dat Willemsoord ten opzichte van de andere locaties de laagste investeringskosten en laagste jaarlijkse exploitatielasten kent. Met een berekende gemiddelde jaarlijkse exploitatielasten van € 1,35 miljoen past het ruim binnen het begrote budget voor huisvestingslasten. En is het ruim goedkoper dan de overige locaties.

Conform het bestuursakkoord besloot het college daarom de gemeenteraad voor te stellen dit scenario verder uit te werken en hiervoor een voorbereidingskrediet van € 2,1 miljoen euro ter beschikking te stellen.

De onderzoeksrapportage is vanaf vandaag openbaar beschikbaar, met uitzondering van de financiële bijlagen. Besluitvorming in de gemeenteraad vindt in maart 2016 plaats.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.