'Er staat ons nog een hoop te wachten'

Dannij van der Sluijs (PVV).

Dannij van der Sluijs (PVV).

Roel van Leeuwen
Haarlem

De Staten van Noord-Holland hebben tijdens een emotioneel debat, waarbij de PVV’ers Dannij van der Sluijs en Joost van Hooff ontbraken, hun afkeuring uitgesproken over de Marokkanenuitspraken van Wilders.

De twee PVV’ers lieten het bij een eerdere verklaring van Van der Sluijs waarin hij een poging deed de op verkiezingsavond in Den Haag gedane uitspraken te nanceren en aangaf tegen het wegzetten van ’geïntegreerde en hardwerkende bevolkingsgroepen te zijn’.

Dat het PvdA-Statenlid Naïma Ajouaau, voorafgaande aan het debat, het woord nam, was echter voor de twee PVV’ers het sein om te vertrekken. Alleen het PVV-Statenlid Rana Saleem bleef (op persoonlijke titel) wel zitten. Ajouaau hield een emotioneel betoog. ’Begrijpt u wat deze woorden met ons gedaan hebben?’, sprak ze, doelend op de uitlatingen van Wilders.

Ondanks het feit dat Johan Remkes, Commissaris van de Koning, aangaf het geen sterk staaltje te vinden dat de twee PVV’ers tijdens het betoog de zaal hadden verlaten (’Je onttrekt je aan het publieke debat’), verlieten Van der Sluijs en Van Hooff even later weer de zaal.

Bedreiging

Het was vervolgens D66-Statenlid Petra Hoogerwerf – die direct na de verkiezingsavond excuses eiste van de PVV’ers – die via Remkes openbaarde dat Van der Sluijs haar had gezegd dat zijn leven door haar in gevaar wordt gebracht. Iets wat zij weer opvatte als een bedreiging.

Omdat de PVV’ers wegbleven en ze dus niet in konden gaan op allerlei vragen die vooraf waren opgesteld door de PvdA-fractie, werd besloten tot het voorlezen van een gezamenlijke verklaring waarin de uitspraken van Wilders werden veroordeeld. Daarna deden de meeste fracties nog een duit in het zakje. Hoogerwerf stelde dat Wilders met zijn woorden ’een belangrijke bevolkingsgroep van Noord-Holland’ discrimineert. ,,Het ergste is dat kinderen hiermee worden geconfronteerd en gepest worden’.

Sekte

Voormalig PVV-er Hero Brinkman liet weten dat de woorden van Wilders hem deden denken aan zijn interne strijd met de ’racistische elite binnen de PVV’. Hij waarschuwde voor diens samenwerking in Europa met het Front National. ,,Er staat ons nog een hoop te wachten.’’ En over de partijgenoten van Wilders: ,,We moeten proberen die mensen uit de sekte te halen.’’

De gezamenlijke Verklaring

Ondertekenaars, allen politieke partijen in Provinciale Staten van Noord-Holland, verklaren dat zij nadrukkelijk afstand nemen van de ‘Marokkanen-uitspraken’ van Geert Wilders en de steun hiervoor van de Noord-Hollandse PVV-fractie.

Tijdens een verkiezingsbijeenkomst op 19 maart j.l. riep Geert Wilders op tot “minder Marokkanen in ons land” en stelde “dit te gaan regelen”. Op 22 maart j.l. stelde de PVV-leider in een toelichting “geen spijt te hebben” van zijn uitspraken. De PVV-fractie in Noord-Holland heeft op 25 maart j.l. verklaard “volledig en voltallig, na de nadere verklaring van Geert Wilders, in te stemmen met diens Marokkanen-uitspraak”.

De uitspraken van Geert Wilders hebben tot veel commotie, afschuw en angst geleid in ons land. Alleen al in Noord-Holland wonen  460.000 niet-Westerse burgers, waarvan 100.000 van Marokkaanse afkomst. Zij hebben de uitspraken en de steun hiervoor als uitermate kwetsend en bedreigend ervaren.

We waren daarom vandaag graag het debat aangegaan met de PVV-fractie. De PVV weigert zich echter te verantwoorden voor haar ingenomen standpunt. Dit betreuren wij ten zeerste, omdat de PVV zich hiermee onttrekt aan de democratische beginselen die wij hier in dit land met elkaar delen.

Wij hechten er aan te benadrukken dat Provinciale Staten alle burgers in Noord-Holland vertegenwoordigt, ongeacht afkomst, kleur, ras of geloof. Het discrimineren, uitsluiten of het op andere wijze benadelen van onze inwoners op deze gronden keuren wij ten zeerste af en zullen we ten allen tijde, met de democratische middelen die ons ter beschikking staan, bestrijden.

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.