Verzet tegen groeiplannen voor Roockershuyspark in Tuitjenhorn

Van onze verslaggever
Tuitjenhorn

Het plan om het Roockershuyspark aan de rand van Tuitjenhorn uit te breiden, ontmoet weerstand bij enkele omwonenden in de Kerkbuurt en aan de Sportlaan.

Bewoners van percelen die grenzen aan het stuk tuindersgrond dat de initiatiefnemers voor de groei van het park op het oog hebben, zijn niet blij met het idee. Deze groep wil het agrarische karakter van het landschap ter plaatse behouden en vreest voor haar privacy.

Rust en ruimte

De bewoners stellen prijs op de rust en de ruimte en zijn bang dat die verdwijnt, wanneer de grens van het Roockershuyspark wordt doorgetrokken richting hun achtertuinen.

De bewonersgroep stelt de uitbreidingsplannen in februari te hebben ontdekt. De bezwaren zijn bekend bij de initiatiefnemers en gemeente Schagen. De omwonenden hebben hun bezwaren herhaald op een informatieavond in juli.

Een deel van de benodigde grond is van de gemeente en wordt verhuurd aan een agrariër. Het deel van de grond grenzend aan de Kerkbuurt en Sportlaan moet de gemeente nog aankopen van een andere agrariër. Eerder berichtte deze krant dat de initiatiefnemers ernaar streven voor 1 oktober het uitbreidingsplan bij de gemeente in te dienen.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.