Experimenteren met toewijzing huurwoning

Gert van der Maten
Heerhugowaard

Er moeten experimenten komen om de toewijzing van sociale huurwoningen vlot te trekken. Dat vindt een ruime meerderheid van de gemeenteraad van Heerhugowaard.

Het idee is vervat in een aanpassing van de nieuwe huisvestingsverordening die ook dinsdagavond door de gemeenteraad werd aanvaard. Over die verordening is de afgelopen maanden veel te doen geweest omdat er oorspronkelijk een woningloterij in was opgenomen. Die loterij werd weggestemd in gemeenten als Alkmaar en Bergen, waarna geconcludeerd werd dat er geen onderscheid in de regio gemaakt kon worden, waarna het idee uit de verordening werd geschrapt.

Het stuk is een regionaal document, wat inhoudt dat de zes gemeenten van de regio Alkmaar allemaal dezelfde verordening zouden moeten krijgen. Heerhugowaard wijkt daar nu van af door eigenhandig een clausule op te nemen waarin burgemeester en wethouders de ruimte wordt gegund om te experimenteren met nieuwe vormen van toewijzing. Die ’Alleingang’ was voor Burgerbelang, SP, PvdA en Marjan Jongejan de reden om ’nee’ te stemmen.

De voorstemmers voelden zich gerustgesteld door de verzekering van wethouder Gido Oude Kotte dat de gemeenteraad telkens zal worden betrokken in de keuze voor of tegen een experiment. Maar Marjan Jongejan bijvoorbeeld trok dat niet over de streep. Experimenten deed haar te veel denken aan proefdieren. ,,Mensen zijn geen konijnen’’, aldus Jongejan.

Volgens indiener VVD van het idee zal het ene experiment misschien plaatselijk zijn en het andere juist weer regionaal.

De PvdA gaf -tot irritatie van Oude Kotte- haar voormalige wethouder Jan Willem de Boer nog een pluim. Die maakte, zo voerde fractieleider Stefan Brau aan, regelmatig gebruik van zijn bevoegdheid om schrijnende gevallen buiten alle regels om aan een huis te helpen. Het bewijs, aldus Brau, dat experimenten niet nodig zijn om nood te lenigen.

Meer nieuws uit Alkmaar

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.