Bewoners tegen langere openingstijd Achterdam

Hans Brandsma
Alkmaar

Hart van Alkmaar, de bewonersvereniging van de binnenstad, verzet zich tegen het plan om de openingstijden van de Achterdam te verruimen. Dat blijkt uit een onderzoek van de gemeente Alkmaar waarin diverse betrokkenen van het prostitutiestraatje werd gevraagd hoe ze tegen latere openingstijden aankijken. ,,Iedereen die zijn boerenverstand gebruikt, weet dat dit tot meer overlast leidt’’, zegt Pim de Ridder, voorzitter van Hart van Alkmaar.

De raad nam eind vorig jaar een motie aan waarin werd gepleit voor langere openingstijden. Momenteel sluiten de ramen ’s nachts om 1 uur. De exploitanten willen in de toekomst de ramen op vrijdag- en zaterdagnacht tot 3 uur open houden en de overige nachten tot 2 uur, vooral om de opbrengsten van de prostituees te verhogen.

Noodzaak

Voor de binnenstadbewoners is dat onbespreekbaar. ,,Wij hebben verzocht om geen andere initiatieven te ondernemen die tot nog meer overlast leiden’’, zegt De Ridder. ,,Er zullen meer bezoekers naar de binnenstad komen tot nog langer in de nacht en daarbij zullen ze ook langer alcohol gebruiken. Daarnaast zien wij de noodzaak niet. De overwegingen zijn niet onderbouwd.’’

Het standpunt van Hart van Alkmaar staat haaks op de wens van de prostituees op de Achterdam. Uit het onderzoek bleek dat 87 procent voorstander is van openingstijden tot 3 uur. De vrouwen voeren als belangrijkste redenen daarvoor aan meer klanten, meer inkomsten en de mogelijkheid tot flexibele werktijden.

Volgens de raamexploitanten is dat ook de belangrijkste reden voor het verzoek. ,,Voor de vrouwen geeft het meer rust en ze kunnen meer verdienen’’, meldt exploitant Frans Snel, die te vuur en te zwaard bestrijdt dat het verruiming van de nachtelijke openingstijden tot meer overlast leidt.

,,Dat argument wordt vaak in de strijd geworpen, maar het is de grootst mogelijke onzin. Uit cijfers van de politie blijkt dat de overlast op de Achterdam klein is, ook al omdat we onze eigen beveiligers hebben. Als de sluitingstijden worden verruimd, worden de veiligheidsmaatregelen ook aangepast tot een half uur na sluitingstijd.’’

Sector

De exploitanten suggereerden ook dat na eerdere sluiting van 67 van 136 ramen de thuisprostitutie zich over andere delen van Alkmaar zou verspreiden. De politie deed daar onderzoek naar. Volgens de rapportage is er in de sector sprake van verwevenheid tussen vergunde en niet-vergunde prostitutie, maar is het niet te onderbouwen dat verruiming van de openingstijden tot minder thuisprostitutie zal leiden.

De raadsleden zullen zich waarschijnlijk nog voor het zomerreces buigen over de rapportage.

Daarbij moet volgens burgemeester Bruinooge een afweging worden gemaakt tussen de wens van de exploitanten en prostituees en de door de bewoners aangegeven vergroting van de al aanwezige horeca-overlast in dit deel van het centrum.

Meer nieuws uit Alkmaar

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.