’Het gaat ook om belangen van kinderen’

Durk Geertsma

Wat vindt ons lezerspanel, los van de wettelijke regelingen, van de wens van een ex dat zijn achternaam niet vermeld wordt op de grafsteen van zijn eerste vrouw? Zie verhaal hiernaast.Wat vindt ons lezerspanel, los van de wettelijke regelingen, van de wens van een ex dat zijn achternaam niet vermeld wordt op de grafsteen van zijn eerste vrouw?

Er kwam geen eensluidend antwoord. 42 procent van onze panelleden vindt ook dat de naam van de man niet op de grafsteen van zijn ex hoort. 36 procent is het met die stelling oneens en een groot aandeel van 22 procent weet het niet of heeft geen mening.

Uit de reacties blijkt dat voor veel mensen de kinderen een rol spelen: zij hebben dezelfde achternaam en zouden bij de beslissing gekend moeten worden.

Anderen stellen dat de verbazing te laat komt. Als de vrouw zo lang onder de naam van de man bekend is geweest in de omgeving, dan is het ’logisch’ dat ze ook onder die begraven is. ,,Kennissen, vrienden en nabestaanden kennen haar niet anders.” Ook het geloof kan een rol spelen. ,,Je belooft immers eeuwige trouw.”

Anderen benaderen het heel pragmatisch: ,,De man gaat vast niet naar het graf toe en heeft er dus totaal geen last van.”

Maar een kleine meerderheid vindt het dus onjuist dat de vrouw de naam is blijven dragen, los van de juridische regelgeving. ,,Een scheiding hoort ook metterdaad een scheiding te zijn.” ,,Als je bij aanvang van het huwelijk de naam van je partner aanneemt, dan lever je die weer in als het huwelijk door scheiding eindigt.”

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.