Alkmaar kan culturele voorpost van Amsterdam worden

Rob Bakker
Alkmaar

Amsterdam barst uit z’n voegen als het om cultuur gaat. Alkmaar kan meeliften op dat succes door zich als culturele voorpost te profileren.

Dat staat in de nieuwe cultuurnota van de gemeente Alkmaar, die binnenkort opiniërend aan de politiek wordt voorgelegd. Meer dan een miljoen mensen kan Alkmaar als ’culturele voorpost’ lokken, denkt de gemeente. Aan de kant van de cultuurmakers zou Alkmaar aanstormend talent kunnen opvangen dat in Amsterdam z’n plek niet kan vinden. Er zou voor die categorie betaalbare werkruimte beschikbaar gesteld moeten worden.

In het cultuurbeleid wordt een prominente rol toegekend aan de Karavaan. Met de Karavaan heeft Alkmaar een grote cultuurspeler binnengehaald, volgens de gemeente een teken dat de culturele voorzieningen in Alkmaar hoog worden ingeschat. ,,Karavaan kan het epicentrum van vernieuwing worden.’’

Bezuinigingen

De ambities zijn hoog, maar de gemeente wil geen nieuwe musea, broedplaatsen of andere culturele voorzieningen financieren. Wel wordt de vraag opgeworpen of de hoge ambities wel waar te maken zijn in het klimaat van bezuinigingen dat in 2011 werd ingezet.

Sinds 2011 is 1,7 miljoen bezuinigd op cultuur. Steeds meer instellingen lopen tegen de grenzen van hun mogelijkheden aan. Ze staan voor de keuze om een of meerdere activiteiten te beëindigen om de exploitatie rond te krijgen.

De nota barst van de ideeën over cultuurplannen die nog uitgewerkt of verbeterd moeten worden. Een kleine greep: open werkplaatsen waar beroepskunstenaars, amateurs en ondernemers terechtkunnen; meer ateliers in leegstaande panden en veel meer op jongeren gerichte voorzieningen en festivals.

Jongeren

Het cultuurbeleid moet een middel zijn om Alkmaar aantrekkelijk te houden voor jongeren, zegt het college in de nieuwe cultuurnota 2020.

Concreet wordt gedacht aan een digitaal platform waarop jongeren culturele en sociale activiteiten kunnen posten. Er moeten meer culturele activiteiten komen voor jongeren in de leeftijdscategorie van 16 tot 18 jaar. Voor jongeren zou er in Alkmaar een ’buitenplaats’ moeten zijn waar ze elkaar kunnen ontmoeten. ,,Geen hangplek maar een plaats waar ze zich kunnen vermaken met bijvoorbeeld straatartiesten. Het Stadsstrandje aan de Noorderkade zou die functie kunnen vervullen. Een cultureel festival of een parade kan in combinatie met het vorig jaar voor de eerste keer gehouden foodtruckfestival worden gehouden

Naast Koel310 moet er volgens de samenstellers van de nota nog een plek komen waar ’de subcultuur die per definitie aan jongeren hangt’, tot bloei kan komen.

Er moeten evenementen komen die laagdrempelig zijn en waar jongeren kunnen proeven van wat de instellingen en verenigingen zoal te bieden hebben, zoals een museumnacht voor jongeren, of een cultuurmarkt.

Al in de hoogste klassen van het voortgezet onderwijs moet het aankomend kunstenaars duidelijk worden gemaakt dat Alkmaar er alles aan wil doen om jongeren de mogelijkheid te bieden straks na hun studie in Alkmaar te werken, bijvoorbeeld door atelierruimte te bieden.

Meer nieuws uit Alkmaar

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.