Woon op Maat ziet af van huizen Meerplein Beverwijk

Beverwijk

Woningcorporatie Woon op Maat committeert zich niet langer om enkele tientallen sociale woningen af te nemen op het Meerplein. De deal hierover met VOF Meerplein is opgezegd, zo bevestigt Woon op Maat-directeur Aad Leek tegenover deze krant.

Hiermee wordt het steeds onwaarschijnlijker dat het hele plan ooit nog door zal gaan. Het ambitieuze woonwinkelcentrum met een enorme parkeerkelder eronder is al diverse keren uitgekleed, hoewel bij de gemeente nog altijd geen gewijzigd voorstel is ingediend. Daar is officieel nog altijd alleen maar bekend dat er een omgevingsvergunning is afgegeven, waartegen nog een bezwaarprocedure loopt. Pas als de omgevingsvergunning defintief is, wat ergens volgend jaar moet gebeuren, moeten de bouwers binnen drie jaar beginnen met het project. Als er na die tijd niets is gebeurd, kan de gemeente de vergunning intrekken en dan is het definitief voorbij met het plan.

TankstationDat laatste zou overigens betekenen dat ook de gemeente er voor pakweg een miljoen euro bij is ingeschoten. De kosten van de aankoop van het Esso tankstation zouden worden terugverdiend door de realisatie van het plan. Als het plan niet wordt uitgevoerd, blijft de gemeente met de kosten zitten.

Woon op Maat-directeur Aad Leek verklaart waarom de corporatie de sociale woningen niet meer wil hebben. ,,Het is heel simpel. Wij hadden een afspraak om woningen af te nemen. Maar die afspraak was aan tijd gebonden. Toen de hele ontwikkeling uitbleef, en het maar bleef duren en duren, hebben wij gezegd dat het voor ons ophield. De afspraak is dus van de baan. Dat betekent overigens niet, dat we niet meer geïnteresseerd zijn als het er ooit nog van gaat komen. We sluiten voor de toekomst niets uit.’’

ScherpIn het memo van het college aan de raad meldt het college dat de ontwikkelingen ’scherp in de gaten’ worden gehouden. Dit mag met een korrel zout worden genomen, gezien een andere zinsnede in de collegebrief: ,,Er is het afgelopen jaar beperkt contact geweest tussen de VOF Meerplein en de gemeente.’’ Wel is dit jaar nog een gesprek gepland. Volgens het college vindt dit gesprek nog dit jaar plaats.

Vorig jaar maakte bouwer Ger van Lith, één van de partners in het plan, bekend dat het plan moest veranderen. Minder winkels, goedkoper bouwen, kortom: het plan zou flink worden uitgekleed. Naar aanleiding van de opmerkingen van Van Lith vroeg de gemeente aan VOF Meerplein om opheldering, want de bouwvergunning was net afgegeven voor het ’oude’ plan. De opmerkingen van Van Lith werden vervolgens door de VOF tegengesproken.

Meer nieuws uit Kennemerland

Meest gelezen