Zijpe aan vooravond grote bezuinigingen

Zijpe

De gemeente Zijpe heeft de begroting voor 2011 en de jaren daarna sluitend. Maar dat gaat niet zonder forse ingrepen. In eerste instantie is het vooral de gemeentelijke organisatie zelf, waar wordt fors wordt bezuinigd op personeel. Niet door ontslagen, maar door natuurlijk verloop, wisselingen en het niet vervullen van vacatures met nieuw personeel.

Daardoor, en dankzij andere meevallers, kan er een forse afschrijving worden gedaan in 2011: ruim vier ton. Uiteindelijk sluit de begroting 2011 dan met een positief saldo van ruim 14.000 euro. Maar dankzij de forse afschrijving vervallen in de komende jaren veel lasten van rente en afschrijving, waardoor de begroting in de jaren 2012 tot een positief saldo van bijna 45.000 euro oploopt en in 2013 tot 60.000 euro.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.