Aantal 65-plussers in regio neemt met de helft toe

Theo Meskers

Delano Weltevreden
Den Helder

Het aantal 65-plussers in de Kop van Noord-Holland stijgt de komende 25 jaar met vijftig procent. Bijna eenderde van het totaal aantal inwoners (155.000) zal tegen die tijd bestaan uit mensen ouder dan 65 jaar (49.300). Daarmee is de Noordkop overigens geen koploper: in West-Friesland neemt deze groep met 68 procent toe.

De totale bevolking in de vier noordelijke gemeenten (Den Helder, Texel, Schagen en Hollands Kroon) neemt tot 2040 af met vijf procent. Het inwonertal van Den Helder zal met ruim vijfduizend mensen dalen naar iets meer dan 51.000, Schagen verliest de komende 25 jaar slechts honderd inwoners.

Dat valt te lezen in de meest recente bevolkingsprognose van de provincie Noord-Holland. Ook is gekeken naar het aantal huishoudens in de toekomst en de daarmee samenhangende woningbehoefte. Vooral het aantal huishoudens van mensen die 75 jaar of ouder zijn, stijgt enorm: met maar liefst 122 procent.

Krimp

Om de toekomstige bevolkingskrimp tegen te gaan én weer grip te krijgen op de economie, wil stuurgroep De Kop Werkt (waarin alle vier gemeenten zijn vertegenwoordigd) zich richten op een aantal zaken. Eén van de pijlers is arbeidsmarkt en onderwijs om de daling van de beroepsbevolking het hoofd te bieden. Een andere ontwikkeling is die van de havens in de Noordkop. ,,Een ontwikkeling die door de gehele regio wordt gesteund als het gaat om subsidies en planologische aanvragen. Wellicht komt het nog tot een fusie tussen de verschillende havenbedrijven in Schagen, Hollands Kroon en Den Helder’’, zegt Theo Meskers van De Kop Werkt. Ook de recreatiesector kan, in samenwerking met West-Friesland en de regio Alkmaar, samen met ondernemers verder ontwikkeld worden. ,,Bijvoorbeeld één budget voor integrale promotie. Promoot je het strand, dan is dat Waddenzee, Noordzee maar ook IJsselmeer. We trekken gezamenlijk op.’’

Binnenkort buigen de gemeenteraden zich over de plannen.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.