Wet op de lijkbezorging

© HSPublicity

In de Wet op de lijkbezorging (Wlb) staat wat er moet gebeuren als iemand overlijdt. Een arts of een lijkschouwer van de gemeente moet eerst het overlijden vaststellen. Overledenen kunnen alleen worden begraven of gecremeerd. Dit mag alleen op een begraafplaats of in een crematorium, niet eerder dan 36 uur na het overlijden en niet later dan zes werkdagen na het overlijden. Dit en nog meer regels staan in de Wlb. Uitzonderingen op de wet zijn alleen mogelijk als de burgemeester daarvoor toestemming geeft.

Behalve deze wet zijn er ook het Besluit op de lijkbezorging en een aantal ministeriële regelingen. In deze regelingen zijn de wettelijke regels verder uitgewerkt.

Sinds 1 januari 2010 zijn enkele regels omtrent het overlijden veranderd. De termijn voor begraven en cremeren is verlengd van vijf naar zes werkdagen. Bij minderjarigen moet de behandelend arts altijd eerst contact hebben met de gemeentelijk lijkschouwer voordat hij de verklaring van overlijden kan afgeven. Het is mogelijk om een particulier graf (familiegraf) uit te geven voor tien jaar of langer. Eerst was dat voor minimaal twintig jaar.

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.