College Edam-Volendam op hoogte van angstcultuur

Jacco van Oostveen
Volendam

Het college van Edam-Volendam is er al langere tijd van op de hoogte dat op het stadskantoor een angstcultuur heerst.

Dat blijkt uit het feitenrelaas van het college dat vrijdag door de ontstane onrust, en na overleg met de fractievoorzitters, toch openbaar is gemaakt. Het relaas is een reactie op de anonieme brief van ’het merendeel van de medewerkers’ die op internet circuleert. De in de brief genoemde angstcultuur is volgens het college ’een langer bestaand fenomeen en nog niet overal bespreekbaar’. ,,Dit baart ons zorgen.’’ Het is onduidelijk hoeveel ambtenaren spreken van een angstcultuur en waar en voor wie zij bang zijn.

In de anonieme brief wordt gemeentesecretaris Marcel Hermans aangewezen als de kwade genius, maar de angstcultuur zou al vóór Hermans’ aanstelling op 1 januari 2016 geheerst hebben. Het college noemt Hermans, de baas van de ambtenaren, ’de juiste man op de juiste plek’. De secretaris zou er volgens de briefschrijvers ’Noord-Koreaans leiderschap’ op nahouden, maar de gemeente kan zich niet in die woorden vinden: ,,Ons is niet bekend dat er sprake is van machtsmisbruik of poging tot intimidatie.’’ Het college zegt wel serieus om te gaan met de bezwaren. Het aanstellen van een (externe) vertrouwenspersoon heeft daarom prioriteit.

In het feitenrelaas, dat naar alle medewerkers is gestuurd, worden diverse beschuldigingen aan het adres van Hermans met feiten weerlegd. Zo is het ziekteverzuim sinds Hermans’ komst (1 januari 2016) niet toegenomen, zijn ’bevriende externen’ aangesteld in overleg met bestuur en/of andere afdelingen, is geen ambtenaar lager ingeschaald dan voor de fusie met Zeevang en heeft Hermans wél betaald voor de lunches die - gevraagd en ongevraagd - naar zijn werkkamer zijn gebracht.

Het college is zich ervan bewust dat de ’noodzakelijke veranderingen’ die onder leiding van Hermans doorgevoerd worden, niet door alle ambtenaren wordt gewaardeerd. ,,Het tempo en de manier waarop dit gebeurt zijn blijkbaar voor sommige mensen ongemakkelijk. Het college neemt dit signaal zeer serieus en wil meer persoonlijk en onderling contact bevorderen.’’ Ook gaat het college in gesprek met Hermans over de ’culturele aspecten’ op het stadskantoor.

Het college betreurt het dat vertrouwelijke personeelsinformatie op straat is komen te liggen: ,,De anonieme mail heeft veel losgemaakt in de organisatie en diepe impact gehad op mensen.’’

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.