Geringe loonsverhoging

© HSPublicity

De lonen zijn afgelopen jaar niet veel gestegen, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In het eerste kwartaal van 2011 zijn de cao-lonen 1,1 procent gestegen in vergelijking met een jaar eerder.

De cao-loonstijging lag hiermee onder de inflatie, die in het eerste kwartaal op 2 procent uitkwam. Dit is de laagste loonstijging sinds 2005. In de gesubsidieerde sector was de cao-loonstijging met 1,5 procent het hoogst.

De cao-lonen in de bedrijfstak openbaar bestuur stegen op basis van de tot nu toe afgesloten cao’s in het eerste kwartaal van 2011 met 0,4 procent het minst. In het vierde kwartaal van 2010 behoorde deze bedrijfstak nog tot de snelste stijgers. De lonen in de gezondheidszorg zijn met 1,6 procent het meest gestegen. Dit komt onder meer door de hogere eindejaarsuitkering in een aantal cao’s. Ook in deze bedrijfstak is de loonstijging lager dan vorig kwartaal.

Bij de gesubsidieerde sector bedroeg de loonkostenstijging 1,6 procent, een fractie meer dan de 1,5 procent loonstijging. De loonkosten van de overheid namen met 0,9 procent het minst toe. Bij de particuliere bedrijven stegen de loonkosten met 1,6 procent, dit is fors hoger dan de loonstijging die uitkwam op 1 procent.

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.