Angst voor lagere kwaliteitseisen pootaardappelen

Mike Deutekom
Wieringermeer

Pootaardappeltelers in de Wieringermeer zijn fel tegenstander van de mogelijke opheffing van de stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK). ,,We breken een wereldwijd bekende naam in kwaliteitspootgoed af. Daar zijn wij als sector niet bij gebaat’’, zegt Leo Sturm, akkerbouwer en voorzitter van de Agrarische Jongeren.

,,Bovendien, wat is het voordeel? Niet alleen gaan de tarieven door de samenvoeging waarschijnlijk alleen maar omhoog, ook wordt de organisatie minder flexibel. Nu hebben telers en handelaren jaarlijks overleg onder toezicht van de overheid en worden de regels zo bepaald. Er is gevoel met de praktijk. En alle partijen streven naar een hoge kwaliteit’’, zegt Sturm. ,,Als het bureaucratischer wordt, is de volgende stap harmonisatie met de lagere Europese eisen. En dan raakt Nederland zijn voorsprong kwijt.’’

Ook NAK-directeur Eric Casteleijn is geen voorstander van het plan. Hij is in overleg met het ministerie van Economische Zaken. ,,Wij zijn een private stichting maar onze werkzaamheden zijn door het Rijk bij ons neergelegd. We zitten dus in een overlegsituatie.’’ Casteleijn begrijpt wel waarom de politiek in Den Haag meer grip wil op zelfstandige bestuursorganen. ,,Hier en daar ging het mis. Ik begrijp de intenties wel maar dit is een slecht plan. We zijn gespecialiseerd en werken heel efficiënt voor de pootaardappelsector.’’

De handelaren zijn ook fel tegen, zegt algemeen directeur Peter Ton van handelshuis Stet Holland. ,,Dit plan is geen goede zaak. Als de keuring straks onderdeel wordt van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA), verleizen we de slagvaardigheid die de NAK nu heeft. Los van het kostenplaatje is dat het grootste nadeel. Natuurlijk kun je kijken of er ergens synergievoordeel te behalen valt. Maar dat lijkt me hier niet het geval. We hebben net vijf jaar terug de privatisering van de NAK achter de rug. Het draait nu goed, nu komt men met dit plan. Daar komt bij dat de sector die privatisering heeft betaald. Dus kunnen wij dan geld terugkrijgen?’’

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.