Tijdelijk geen bieb in Uitgeest

Suzanne van Leeuwen
Uitgeest

Uitgeesters moeten het in het nieuwe jaar even zonder bibliotheek doen. Bibliotheek IJmond Noord gaat namelijk per 1 januari 2016 weg uit het dorp. Maar er komt een alternatief, hoogstwaarschijnlijk eind januari.

Stichting Behoud Bibliotheek Uitgeest opent dan een bibliotheekvoorziening in het voormalig politiebureau aan de Dr. Brugmanstraat. ,,Pal naast de huidige bieb dus’’, vertelt Wies de Wit, voorzitter van deze stichting. ,,Het is wel drie keer zo klein als het huidige pand. Net zo mooi en net zo groot kan niet. Daar hebben we de middelen niet voor.’’

Momenteel is er een bieb aan de Dr. Brugmanstraat 5 die wordt geëxploiteerd door Bibliotheek IJmond Noord. Maar deze organisatie gaat per 1 januari 2016 weg uit het dorp. Onlangs ontvingen Uitgeesters die lid zijn bij deze bieb daarover een brief. ’U abonnement blijft gewoon geldig. U bent van harte welkom in onze vestigingen in Heemskerk en Beverwijk’, is daarin onder meer te lezen.

Reden van de sluiting is dat er steeds minder geld vanuit gemeente Uitgeest naar deze bibliotheekorganisatie gaat. ,,Het was voor hen qua personeels- en huisvestingskosten niet haalbaar om langer open te blijven’’, legt gemeentewoordvoerder Peter Dicker uit.

Al in 2013 werd door gemeente Uitgeest besloten om de subsidie voor de bibliotheek stop te zetten en het contract met IJmond Noord formeel te beëindigen.

In dat jaar betaalde Uitgeest nog iets meer dan 300.000 euro aan de bibliotheekorganisatie. De jaren daarna werd dat steeds minder. In 2014 betaalde de gemeente 279.000 euro en in 2015 233.000 euro. Omdat Uitgeest nog tot 1 juli 2017 een contract heeft lopen bij Bibliotheek IJmond Noord krijgt de organisatie tot die tijd nog geld. Dat komt neer op 98.000 euro in 2016 en 33.000 euro in 2017.

Op het moment dat de bezuiniging op de bieb kenbaar werd gemaakt, is een actiegroep opgestaan die ervoor wilde zorgen dat er een bibliotheek in Uitgeest zou blijven. Nu Stichting Behoud Bibliotheek Uitgeest geheten.

Deze stichting opent een zelfstandige bibliotheekvoorziening in het dorp. Ze zijn dus niet aangesloten bij een overkoepelende organisatie.

Voor kinderen worden jeugdbibliotheken ingericht bij de basisscholen. De Wit: ,,Een en ander gaat hoogstwaarschijnlijk eind januari plaatsvinden, maar als het eerder kan, doen we dat.’’

De nieuwe bieb gaat draaien op de inzet van vrijwilligers. Momenteel zijn er zestien Uitgeesters die zich hiervoor belangeloos willen inzetten. ,,We hopen dat, dat nog groeit. Zestien is te weinig.’’

Hoe het alternatief er precies uit gaat zien, moet nog blijken. ,,Het wordt een ruilbibliotheek’’, vertelt De Wit. ,,Dat houdt in dat je boeken kunt halen en dat ze daarna in principe van jou zijn. Maar als bibliotheek willen we natuurlijk wel graag boeken terug. Daarom zijn we nu bezig om een soort sterren-systeem te bedenken.’’

Om een collectie te kunnen opbouwen roept de stichting Uitgeesters op om boeken te doneren. ,,Dus haal vooral je boekenkast leeg en breng het bij ons.’’

Om mogelijk te maken dat Uitgeest een alternatieve bibliotheek krijgt, geeft de gemeente eenmalig 160.000 euro opstartkosten en jaarlijks 120.000 euro exploitatiekosten aan Stichting Behoud Bibliotheek Uitgeest.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.