Woning voor mensen met autisme boven Vomar Beverwijk

Sander van Lubeck
Beverwijk

In een vijftal woningen aan de Plantage, boven supermarkt Vomar, komen volwassen autisten te wonen. Zorginstelling De Heeren van Zorg opent het beschermd-wonenproject half januari.

Telly Noutsis van de zorginstelling geeft aan dat het in de praktijk niet om wonen gaat, maar om een tijdelijk verblijf. ,,Het is de bedoeling dat ze doorstromen naar een kanswoning of de gewone woningmarkt. Daarom mikken we op een verblijf van zo’n drie jaar.’’

Het pand, Plantage 118, behelst zes studio’s met allemaal een eigen voordeur. De zesde woning is bestemd als gemeenschappelijke ruimte. Voor de begeleiding overdag is een kleine twee fte beschikbaar, in de vorm van drie of vier begeleiders. De volwassen bewoners hebben een indicatie voor autisme en worden doorverwezen door bijvoorbeeld Dijk en Duin. De huur betalen ze uit eigen inkomen, de begeleiding en andere diensten door De Heeren van Zorg uit het persoonsgebonden budget.

De woningen zijn eigendom van corporatie Pré Wonen. Ze worden nog aangepast voordat ze vanaf komende maand bewoond kunnen worden. Behalve een likje verf moet er bijvoorbeeld geluidsisolatie komen, om de prikkels te verminderen.

Efficiënter

Toutsis benadrukt de ’coachende manier van met iemand omgaan’ die zijn jonge zorginstelling huldigt. ,,Wij vinden dat de zorg efficiënter en goedkoper kan. Door de nadruk te leggen op leren, zodat cliënten daarna een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Dan hebben ze ook het gevoel dat ze ertoe doen.’’

Zelfredzaamheid is daarbij de voornaamste pijler. ,,In de reguliere zorg worden wel doelen gesteld, maar die belanden vaak op een plank in de kast. Wij gaan er echt mee aan de slag. Bijvoorbeeld door de ontwikkeling te meten. Bewoners krijgen beoordelingen op gebieden als sociale contacten, financiën en werk.’’

De Heeren van Zorg beheert woningen in de regio Amsterdam. Ook in Heemskerk is er een complex voor zes bewoners, maar dat is een ouderinitiatief waarbij de instelling slechts wordt ingeschakeld voor de begeleiding. Er staat ook een wooncomplex in Uitgeest op de planning om geopend te worden, in Fort Krommeniedijk. Dat moet in 2017 gebeuren. ,,Ons doel is om overal in Nederland dit soort woningen te realiseren. Stap voor stap komen we daar wel.’’

Budget

Eerder dit jaar probeerde Toutsis woningen voor mensen met autisme van de grond te krijgen in Edam. Maar dat ketste af door een gebrek aan geld in de gemeente. Nu zijn er wel voldoende middelen, omdat er bij de centrumgemeente Haarlem, waar Beverwijk qua zorg onder valt, budget voor is.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.